Begin bij uzelf. Voor sommige verzamelaars is dat het motief voor hun verzameling. Toen hij in 1956, samen met zijn broer Thierry zijn plechtige communie deed, besloot Carlos Lippens (76) uit Eeklo om niet alleen zijn eigen communieprentje (zijn zantje…) te bewaren, maar ook die van zijn klasgenootjes. Het begin van een collectie die nu niet alleen meer dan 1.400 exemplaren telt, de jaren 1883 tot 2000, maar ook enkele heel unieke stukken, tot zelfs twee ‘royale’ toe. Christelijke traditie Ene Suzanna Tas uit Rupelmonde deed in 1883 haar plechtige communie. Het schriftelijke bewijs daarvan, haar toenmalig communieprentje, is het oudste in de collectie van Carlos Lippens. Carlos: “Ik ben ook niet verder achteruit geraakt dan 1883. Ik denk zelfs dat er geen oudere zijn. Ik heb het opgezocht, ook Spanje en Duitsland kennen de traditie van communieprentjes. Het lijkt me vooral een christelijke traditie te zijn. In de Meetjeslandse volksmond worden ze ‘zantjes’ genoemd”. Familie en vrienden die op de hoogte waren van zijn verzamelpassie, keken mee uit en vulden aan. Ook moeder verzamelde lang mee. Telkens wanneer Carlos in het buitenland is, speurt hij nog altijd rond. Na 60 jaar verzamelen telt zijn verzameling 1.400 stuks. Carlos: “Tussen 1886 en 2000 heb ik er van elk jaar minstens één”, vertelt Carlos, die in Eeklo ook ondervoorzitter van de seniorenraad is. Vooral exemplaren die ouder zijn dan 100 jaar zijn nu zeldzaam. Van de jaren nà 2000 hou ik er geen meer bij. Het zijn toch allemaal alleen maar foto’s van de communicanten zelf…” Koning Albert II Zijn verzameling ‘oude communieprenten’ groeit dan ook maar langzaam meer aan. Het lijkt dat hij zowat alles verzameld heeft. Op het internet speurt hij nog voortdurend naar prenten en ook op rommelmarkten, zoals op het Eeklose ’t Kaaiken, is hij een alerte speurneus. Pronkstukken in zijn collectie zijn de communieprenten van Prins Albert, de latere Koning Albert II. Een vriend bezorgde ze hem, nadat een vraag aan het paleis onbeantwoord bleef. Albert II deed zijn eerste communie op 3 januari 1942 in de kapel van Laken. Prinses Josephine-Charlotte, de latere Groothertogin van Luxemburg, ging haar broer een half jaar vooraf, op 10 juni 1941. Ook van die gebeurtenis heeft Carlos een prentje. Evolutie Is het door het verzamelen van die gedrukte prentjes omdat hij zelf zijn hele leven in drukkerijen werkte? Hij was 28 jaar letterzetter bij Geers Offset in Oostakker. Daar onder andere zag hij hoe communieprenten evolueerden. Vooral de oudsten zijn vaak heel kunstig, met veel heiligen en veel krulletjes, kunstwerkjes op zich. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog was alles, begrijpelijk, veel soberder. Sommige mensen tekenden de prenten soms zelf ”, weet Carlos. Na de Tweede Wereldoorlog bleek het vaak ‘bon ton’ om de communieprenten in het Frans op te stellen. Vanaf de jaren zeventig moesten de heiligen wijken voor getekende (kinderen)figuren, of bloemen en planten. De prenten veranderden ook van vorm: lang en plat of hoog en smal. En vanaf de jaren ‘80 stond de communicant steeds vaker centraal, met een foto, een trend die zich deze eeuw helemaal doorzette. Carlos zijn oogst? Twee dozen, met daarin veertien classeurs, samen goed voor ruim 1.400 “zantjes”.Geregeld haalt Carlos ze nog eens boven, om ze aan het grote publiek te tonen. Zo lokte een tentoonstelling van 400 ingekaderde communieprenten enkele jaren geleden heel wat volk naar het Eeklose Dienstencentrum Zonneheem. Nieuwjaarsbrieven Maar verrassing ! Carlos is nog van een andere markt thuis, alsof het ter afwisseling ook eens iets anders mag zijn. Carlos (glimlacht): “Ik heb ook een verzameling nieuwjaarsbrieven ! Ik heb mijn eigen geschreven brieven bewaard–de eerste dateren van 1953–, en die van mijn zoon, maar ook van mijn kleinkinderen. In totaal een zeventigtal”. En ook die mocht het publiek enkele jaren geleden al bewonderen tijdens een tentoonstelling. Wie nog communieprentjes of nieuwjaarsbrieven zou hebben, ze zijn altijd welkom bij Carlos Lippens, Vierschare 8 in Eeklo. Tel. 09/378.23.15. Piet De Baets