Het Liberaal Verbond der Zelfstandigen, afdeling Waarschoot, heeft vorige maand haar jaarlijkse prijs voor de innovatieve ondernemer uitgereikt.

Deze bekroning voor een vooruitstrevende ambitieuze en innovatieve ondernemer ging deze keer naar het melkveebedrijf “Ter Leenen” van Dirk en Leen Van Haele-Dellaert, gevestigd op een 100 tal meter van Het Leen (met een opvallende gigantische mestcarrousel voor hun deur).
Het bedrijf kreeg de prijs vooral omdat het een traditioneel familiaal landbouwbedrijf heeft omgevormd tot een hoogtechnologisch en efficiënt raderwerk waarin liefst 450 dieren dagelijks centraal staan. 250 daarvan zijn melkkoeien die een jaarlijkse recordproductie geven van 10.500 liter melk per koe of 2,5 miljoen liter samen! Terwijl het jaargemiddelde van een doorsnee melkveebedrijf in België rond de 450.000 liter ligt… Dit maakt Ter Leenen tot een voorbeeldbedrijf voor de sector dat ook op veel binnen- en buitenlandse belangstelling mag rekenen en een schitterend visitekaartje vormt voor ondernemend Waarschoot.
Als Taptoe vraagt naar het recept voor dergelijk hoog rendementscijfer in melkproductie, lijkt het antwoord zo te zien vrij merkwaardig.
Dirk: “Onze beesten genieten van persoonlijke aandacht, krijgen ideaal diercomfort, een perfect uitgebalanceerd rantsoen, en gescheiden mest als boxbedekking. Het ‘koecomfort’ bestaat vooral uit: om de twee uur automatische reiniging van hun stallen, voldoende plaatsruimte per beest, slapen op ondergrond met droge mest, eten met de poten op een looppad met zachtrubberen ondergrond, en wekelijkse aftasting van een veearts op drachtigheid. Verder is ook gezorgd voor natuurlijke open stalventilatie vanuit Zuidoostelijke richting.”
De koeien worden dagelijks 2 x gemolken, een (bijna volautomatisch) werkje dat ongeveer 2,5 uur per beurt in beslag neemt, aan een ritme van 100 koeien per uur. 
En dat alles is grotendeels het  (dagelijkse) werk van het echtpaar alleen... (PDB)