Het wordt, na het bouwverlof, behelpen in de Sentse dorpskern. Vier maanden lang worden drie centrale kruispunten afgesloten voor alle verkeer. “Een lastige periode waar we nu eenmaal door moeten” blikt burgemeester Franki Van de Moere vooruit.

Sint-Laureins is reeds enkele maanden in de ban van de aan de gang zijnde dorpskernvernieuwing. Het ergste is in de eerste helft van de Leemweg reeds achter de rug. De eerste asfaltlaag werd reeds gegoten. Alleen blijft de doorsteek van de Rommelsweg ter hoogte van het kruispunt met de Leemweg nog minstens een maand onmogelijk. “De zijkanten van het verhoogde verkeersplateau worden in het beton aangelegd” zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen). “Deze constructie moet minimaal 28 dagen uitharden waardoor het plateau zelf onberijdbaar is.”

Bouwverlof
Na het bouwverlof, begin augustus, verplaatsen de werken zich richting Dorpsstraat. “Dan zal er gewerkt worden in de zone tussen het gemeentehuis en het Nieuwbedelf “ gaat Van de Moere verder. “Hierdoor komen drie cruciale kruispunten ( Dorpsstraat-Nieuwbedelf / Dorpsstraat-Vlamingstraat / Dorpsstraat-Leemweg) open te liggen. De doortocht doorheen de Dorpsstraat is meteen ook onmogelijk, zeker voor het doorgaand verkeer. Dit zal de mobiliteit in Sint-Laureins beslist in een moeilijk parket brengen. Het is nu eenmaal een fase waar we door moeten. Leuk is anders, maar het moet.”
Verkeer dat vanuit Sint-Margriete komt wordt geadviseerd om via Bentille naar Eeklo te rijden. Wie in Sint-Laureins moet zijn zal in een wijde boog omheen het dorpscentrum moeten rijden. Een niet te versmaden opdracht voor wie dagelijks toch in de dorpskom moet zijn. “We hopen dat de werken op een viertal maanden van de baan zijn” zegt Van de Moere. “De aannemer maakte een ambitieus plan op. Momenteel loopt alles nog steeds volgens plan.” Een uitspraak waarmee sommigen het echter niet helemaal eens zijn. In een later stadium zal ook het gemeenteplein grondig aangepakt worden. “Het plein aan het gemeentehuis wordt een soort groene oase in het dorp” besluit de burgemeester. “Er komt veel groen en een waterpartij. In totaal blijven er nog 12 parkeerplaatsen over. Het pleintje voor de kerk zal eveneens een groen rustpunt worden in onze dorpskern.”

(LK)