Jaak De Muynck (N-VA) diende in de gemeenteraad definitief zijn ontslag in als lid van de meerderheidscoalitie. Hij zetelt voortaan als onafhankelijke. De kartelnaam CD&V/N-VA/ELD blijft echter behouden, dit tot grote woede van De Muynck. ‘We zijn met de kartelnaam begonnen aan de legislatuur en de meerderheid heeft beslist dat we met deze naam ook zullen eindigen’, aldus fractieleidster Odette Van Hamme (CD&V).

Het boterde al lange tijd niet meer tussen Jaak De Muynck, de enige N-VA-er in het kartel, en de rest van de kartelleden. De Muynck liet de voorbije jaren vaak een dissidente stem horen. Enkele weken geleden verstuurde hij een persbericht dat hij de meerderheid wenste te verlaten. Hij bevestigde dit nu ook officieel op de gemeenteraad van december. Hij vroeg ook dat de naam N-VA uit de kartelnaam zou weggelaten worden. CD&V wilde daar echter niet op ingaan. ‘ Er is hierover vergaderd’, aldus Odette Van Hamme. ‘ Aangezien CD&V over een meerderheid beschikt binnen het kartel is er beslist om de kartelnaam, dus met N-VA, te behouden. We zijn zo naar de kiezer gestapt en we menen dat dit zo moet blijven.’

EIGENBELANG
Een ziedende Jaak De Muynck was het daar niet mee eens. ‘Er zijn verschillende redenen om de naam N-VA uit het kartel te laten verdwijnen. Eerst en vooral zit er geen enkele N-VA mandataris in het kartel meer. Hoe hypocriet is het niet om de naam te willen behouden, goed wetende dat de Vlaamse waarden die in het kartelprogramma waren ingeschreven, steeds geminimaliseerd en genegeerd werden. Ook de ELD is akkoord met de naamsverandering. Als de CD&V toch vasthoudt aan de oorspronkelijke naam, noem ik dit pragmatisch eigenbelang.’
Ives Boone