• Eeklo
30/10/2022

Drie jaar geleden beloofde het Eeklose stadsbestuur dat de verwilderde middenberm van de N9 binnen de kortste keren een echte groene stadsjungle zou worden, die het stadscentrum een fris uitzicht zou bezorgen. De berm (6.600 m2) werd heraangeplant, een kost van 350.000 €, maar al snel werd het een verwilderd allegaartje.
Enkele jaren later blijft die middenberm nog steeds een dorre woestijn vol onkruid. Nu wordt door bevoegde schepen Filip Smet aangekondigd dat meer dan 24.500 nieuwe vaste planten in de grond worden gezet.
Droge zomers
Op sociale media is de middenberm van de N9 in Eeklo, de zogenaamde ‘Doortocht’, al jaren een mikpunt van spot en wordt steevast als “de schande van Eeklo” bestempeld. In plaats van de beloofde weelderige plantengroei gaapt enkel een dorre leegte langs de lange drukke centrumsliert. Als schuldige wordt verwezen naar de voorbije droge zomers, met rampzalige gevolgen voor de jonge beplanting. Blijkbaar werd het effect van die droge zomers ónderschat of de droogteresistentie van bepaalde planten óverschat. Nochtans werd het hele project begeleid door een studiebureau, waarvan kon worden verwacht dat die de omstandigheden zonder excuses correct had moeten weten in te schatten.
Laatste kans
Over de verantwoordelijkheid voor dit alles zei burgemeester Vandevelde vorig jaar (in een interview voor Radio 2) al het volgende: “De stad zelf moet niet opdraaien voor de extra kosten.
We hebben fors onderhandeld met het ontwerpbureau en de aannemer. De heraanplant is ten laste van de aannemer, want die is echt niet goed gebeurd.” Hij benadrukt nog dat het de laatste kans is, nù moet het goed zijn.”
Nieuw concept
Er werd nu dus beslist om het over een andere boeg te gooien. In samenspraak met aannemer De Jonghe, studiebureau Atelier Gras en verschillende leveranciers van planten werd een aangepaste lijst samengesteld met planten die het beter doen in zonnige, extreem droge omstandigheden. De planten zullen ook dichter en in grotere groepen bij elkaar worden opgesteld met een grasomranding tegen de boordsteen, wat tot een voller beeld moet leiden. Liefst 24.500 vaste planten gaan de grond in: onder andere drie rozensoorten (om het beeld kleuriger te maken), wintergroene heesters, klimop en blauwbaard. ‘Als alles meezit, zorgt dit in het voorjaar van 2023 voor een bloeiende, kleurrijke en onkruidvrije middenberm op de N9’, hoopt bevoegd schepen Filip Smet (CD&V).
(Ives Boone)

Foto: “De schande van Eeklo” op vandaag.