• Sint-Laureins

Het water tussen de Sentse N-VA-afdeling en haar enige verkozene  Johan Francque blijkt steeds dieper te worden. De afdeling stuurde haar gemeenteraadslid een schijven met de melding dat hij voor een periode van vier maand geschorst is als bestuurslid. Een functie die Francque toekomt vanuit zijn statuut als gemeenteraadslid. Over het hoe en waarom wil geen van betrokken partijen, ook Johan Francque zelf, ook maar enige uitleg verschaffen.

Johan Francque, schepen voor N-VA in de vorige legislatuur en momenteel zetelend als gemeenteraadslid voor deze partij, is door het N-VA-partijbestuur tijdelijk geschorst als bestuurslid voor een periode van vier maanden. Het nieuws raakte onlangs bekend en werd, met veel tegenzin, bevestigd aan de telefoon door Dirk Robert, voorzitter van het Arrondissementeel bestuur van N-VA. Over het hoe en waarom wil geen enkele van de betrokken partijen verdere uitleg verschaffen.
“Het gaat hier om een interne kwestie waarover verder geen commentaar wordt gegeven” stelde Robert kregelig. “De heer Francque is verkozen als gemeenteraadslid en zal als dusdanig kunnen functioneren.” Daarna legde de man de telefoon resoluut dicht.
Sents N-VA-voorzitter Anita Bultynck reageerde in gelijkaardige termen. “Ik kan geen commentaar geven op de zaak zolang de procedure loopt” vertelde ze.
Francque werd bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 als enige N-VA-kandidaat verkozen in de gemeenteraad en heeft vanuit die functie automatisch een bestuursmandaat binnen de partij. Hiervoor werd hij nu dus geschorst. Of deze twist eindigt in een scheiding tussen Francque en zijn partij zal in de komende weken en maanden moeten blijken.

(LK)