• Eeklo

De nieuwe burgemeester van Eeklo, Luc Vandevelde (SMS), moet een unicum zijn in Vlaanderen. Van een burgemeester wordt verwacht dat hij naar zijn inwoners luistert en met hen praat, maar ook hun voeten wassen? Dat is wat liturgisch op Witte Donderdag gebeurt in deze Paasdagen, maar dat doet ook Luc Vandevelde elke ochtend, voor hij aan zijn job als burgemeester begint…
“Ik blijf inderdaad mijn job van thuisverpleger uitoefenen en begin zoals vroeger elke ochtend tegen half zes aan mijn ochtendronde”, verklapt de man die er intussen ook zijn eerste 100 dagen met de burgemeesterssjerp heeft opzitten.  Tijd dus voor een evaluatie van wat voor Luc Vandevelde en zijn partij SMS toch een beetje begon als ‘Blind Getrouwd’ met collega’s van Open VLD en Groen.

Op eieren lopen
Luc Vandevelde en SMS kwamen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar tot hun eigen verbazing als grootste partij uit de stembus. Een straffe prestatie voor een partij die nog maar zes jaar bestaat en al die tijd in de oppositie zat. SMS koos nadien resoluut voor een (krappe) coalitie met andere winnaars, Open VLD en Groen. Samen hebben ze een nipte meerderheid van 14 op 27 zetels, amper één zetel op overschot. Dat is dus zes jaar bang op eieren lopen en hopen dat geen overloper deze meerderheid breekt…

Nieuwe wind
De dag na 14 oktober was ook meteen de dag dat de aanstaande burgemeester (51) aan de voorbereidingen voor zijn nieuwe politieke job begon. Aanvankelijk nog in stilte, want officieel zou hij pas in januari ingezworen worden.
Luc Vandevelde: “Van half oktober tot eind december nam ik elke middag vrij om met de verschillende diensthoofden van de stadsdiensten te praten, samen met Meike Van Grembergen, onze algemeen directeur (de vroegere titel voor stadssecretaris, nvdr) en als ze er kon bijzijn ook met Nicole De Munter, nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Zo raakte ik op de hoogte van de lopende dossiers en was ik sneller mee. Ik wou echt niet als een kieken zonder kop geconfronteerd worden met nieuwigheden of verrassingen. Verschillende politieke vrienden met ervaring zeiden me dat het toch zes maanden duurt om van elk dossier op de hoogte te geraken, ook al was ik in een vorige coalitie al zes jaar schepen geweest. Ik vind het wel normaal dat ik als burgemeester van alles globaal op de hoogte ben. Ik maak daar nu ook een punt van binnen het schepencollege, nl. dat iedereen altijd iedereen op de hoogte houdt van zijn eigen dossiers. Bovendien vind ik dat ook essentieel voor de groepsgeest binnen het college. Een schepen van sport mag toch op de hoogte zijn van cultuurdossiers?
Taptoe: Een nieuwe wind waait door het schepencollege…?
Luc Vandevelde: “Ik weet waar u op doelt (lacht). Tot nog toe valt mijn aanpak erg goed mee, die open geest wil ik er dan ook in houden. Misschien dat dat het laatste jaar voor de verkiezingen iets moeilijker wordt (vette knipoog), maar dat zien we dán wel.”

Dagindeling
Maar die burgemeesterssjerp verandert in elk geval heel wat in het time management (zoveel mogelijk taken verrichten binnen de beschikbare tijd, nvdr) van Luc, de verpleger.
Luc Vandevelde: “Ik heb snel beslist dat ik zou blijven werken als thuisverpleger. Ik doe dus nog altijd mijn patiëntenronde, van half zes tot een uur of tien. Daarna gaat het steevast richting mijn bureau in het stadskantoor op het industrieterrein. Het mooie burgemeesterskabinet op het stadhuis heeft voor mij een louter protocollaire functie. Ik heb er sinds begin dit jaar misschien drie keer geweest om iemand te ontvangen en er één interview te geven aan een student journalistiek. ‘s Middags ga ik thuis eten met mijn vrouw en de twee kinderen die nog thuis wonen, en daarna gaat het opnieuw richting stadskantoor. Ik was zoals gezegd al eens schepen van cultuur (van 2000 tot 2006 voor OpenVLD, nvdr) en toen speelde bijna alles, zeker de vergaderingen, zich ‘s avonds af. Een burgemeester werkt echter veel meer overkoepelend en op het ritme van de kantooruren. Dus ‘s avonds valt het (nog) best mee. We houden trouwens ook schepencollege overdag. Op zaterdagmorgen maak ik de weekplanning voor mijn thuisverplegers, zeven vaste, aangevuld met een drietal tijdelijke krachten. Vroeger deed ik dat ‘s middags, maar ik heb intussen geleerd dat, als je minder tijd hebt, je ook efficiënter gaat werken. Het is trouwens ook door de flexibiliteit van mijn personeel, dat ik beide jobs vlot kan combineren.”

Groen leren kennen
Luc Vandevelde is met de partijen SMS, Groen en Open VLD intussen al 100 dagen gelukkig ‘blind getrouwd’ en... ze zijn nog altijd samen.
Luc Vandevelde: “Ja, het lijkt tot nog toe inderdaad een beetje op Blind Getrouwd. Uiteraard ken je niet iedereen even goed en - ik moet het toegeven - met Groen had ik minst van al voeling. Maar van midden oktober tot nu heb ik ook hén beter leren kennen en vooral hun eigen manier van werken. Het is een groep waar overleg voorop staat en het niet alleen de gemeenteraadsleden of schepenen zijn die op eigen houtje iets beslissen. Alles wordt bij hen doorgesproken met de achterban, maar dat biedt alvast het voordeel dat iedereen, eenmaal een beslissing is genomen, op dezelfde lijn zit, wat ik toch als een sterkte ervaar voor onze meerderheid.”
Taptoe: Een sterkte en loyaliteit die de nieuwe coalitie ook broodnodig heeft met amper één zetel op overschot…?
Luc Vandevelde: “Volledig akkoord. Er is geen ruimte voor (on)geplande afwezigheden of dissidenten van de meerderheid in de gemeenteraad. Zeker met de immense uitdagingen waarmee onze nieuwe bestuursploeg wordt geconfronteerd en ambitieus op zich heeft genomen.”

Toon is gezet
De nieuwe bestuursploeg zette al meteen de toon. Zelfs stijlbreuken worden niet ontzien. De gemeenteraad verhuisde, na een traditie van wellicht eeuwen, van de raadszaal van het stadhuis naar het stadskantoor op het Industrieterrein. “Veel efficiënter” kreeg de onthutste oppositie te horen. Dezelfde gemeenteraad wordt voortaan ook modern ‘gelivestreamd’ zodat iedereen geïnteresseerd (of geanimeerd?) vanuit de luie zetel het verloop thuis kan volgen. Een voorstel trouwens van Paul Verstraete, ex-ankerman bij AVS, vorig jaar overgestapt van SMS naar de N-VA, en wat de vorige ploeg onder leiding van Koen Loete niet zag zitten.

Aanpak centrum en Ring
En het beleidsplan voor de komende zes jaar ligt nu ook op tafel. Want, zo besluit de nieuwe burgemeester, “er is veel werk aan de (lege) winkel”. In augustus krijgt de doortocht in het centrum alvast eindelijk een update.
Luc Vandevelde: “De Administratie Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt het wegdek van het station tot aan de ovonde aan het kerkhof (2 km) en van die gelegenheid maken we alvast gebruik om de middenberm flink lager te maken. Nu is dat net een hinderlijke muur. En er komt meer groen in het centrum en eiken bomen op de Markt. Wij zitten nu trouwens om de drie weken samen met AWV, terwijl dat onder de vorige bestuursploeg maar om de twee maanden was. Zo willen we de druk aanhouden op het Ringdossier. Die zal er over zes jaar nog wel niet helemaal liggen, maar ik denk dat we dan toch al een eind zullen opgeschoten zijn met de doortrekking van het stuk tot aan de Tieltsesteenweg, net over de vaart.”
Parking op of onder Markt
Taptoe: Wat met het parkeren op of onder de Markt ?
Luc Vandevelde: “Als het van mij afhangt, kies ik voor ondergronds parkeren, maar niet ónder de Markt. Er is inderdaad meer dan ooit noodzaak aan een ondergrondse parking in het centrum. Ik denk eerder aan de site achter de Paterskerk. We willen bekijken of we in de kerk en het achterliggend klooster niet de stadsdiensten kunnen huisvesten en of er daarnaast op die site geen plaats is voor een boven- of ondergrondse parkeergarage. Inrijden zou dan gebeuren via de Markt, uitrijden via de Zuidmoerstraat. Die wordt toch eerlang wat minder ‘schoolstraat’, want het college OLV ten Doorn verhuist zijn ingang naar einde Dullaert, richting aansluiting op de latere Ring.
Taptoe: Hoever zit het met de Hartwijk, tussen K. Albertstaat en de Moeie, waar ooit het ziekenhuis stond?
Luc Vandevelde: “Dit is ons derde grote dossier op de plank en al opgestart door het vorige stadsbestuur. Helemaal klaar zal dat tegen het einde van onze legislatuur in 2024 nog niet zijn, besef ik. Maar enkele stukken moeten toch al klaar zijn. We hopen vanaf 2020 de eerste stukken ervan op de markt te brengen, via projectontwikkelaars. De Hartwijk, toch zo’n 4 hectaren in totaal in het hart van de stad, heeft een enorm potentieel, zowel naar mobiliteit als naar aantrekkelijk en betaalbaar wonen toe. Ook het woonzorgcentrum Elisabeth wil daarvan profiteren en uitbreiden”.

Imago
Plannen met stenen genoeg, maar ook twee andere problemen waar Eeklo mee worstelt, moeten dringend worden aangepakt: de leegstand en een bar slecht imago van marginaliteit. De vraag rijst of de twee misschien niet met elkaar gekoppeld zijn?
Luc Vandevelde: (zucht) “De strijd tegen de leegstand lijkt een verhaal van ‘slaan en zalven’ te kunnen worden. We willen eigenaars die hun winkelpand laten leegstaan, omdat ze vaak een onrealistisch hoge huurprijs vragen, bestraffen. Voor sommige winkelpanden wordt immers 1.800 euro per maand gevraagd. Hoe verdien je als huurder zoiets terug? Waarom blijven eigenaars dus zo’n onrealistisch hoge huurprijzen vragen? Verlaag je vraagprijs en je zal je pand toch sneller kunnen verhuren? Langs de andere kant willen wij mensen die de hand aan de lege ploeg slaan, ondersteunen/belonen met subsidies.”

Animatie
Slaan met leegstandsbelasting, zalven met subsidies dus. Ook het wonen boven winkels wil Vandevelde en zijn ploeg promoten. En misschien is bewoning wel een ultieme oplossing voor de lege winkelpanden zelf?
Taptoe: En het imagoprobleem?
Luc Vandevelde (knikt) “Uiteráárd moet het imago van Eeklo beter ! We willen beginnen met enkele visuele dingen, minder leegstand oogt ook al beter, we willen een groener centrum en we zorgen ervoor dat er altijd iets te beleven valt in Eeklo. Zodat de mensen zich niet afvragen of er nog wel iets te doen is in onze stad, maar eerder wát er weer te doen is.”
Vandevelde sluit niet uit dat hij daarvoor een eventmanager (of team) onder de arm neemt, die ervoor moet zorgen dat er geregeld iets te doen is in de stad.... en dan heel graag bij voorkeur op de Markt.
Taptoe: Het Herbakkersfestival dat van het centrum verhuist naar de Blokhutten aan de Sportlaan, past dan wel niet helemaal in dit plaatje…?
Luc Vandevelde. “Tja, dit festival wordt niet door het stadsbestuur georganiseerd, dus veel hebben we daar niet over te zeggen. Maar wij organiseren bijvoorbeeld dit jaar wel ‘Eeklo Zingt’ op de Markt. En uiteraard speelt een autovrije Markt een cruciale rol in die activiteiten. We gaan die Markt nu en dan autovrij maken, maar op voorwaarde dat er daar dan ook in ruil echt iets te doen is. Op sportief vlak denk ik dat de aanleg van het hockeyveld voor een boost kan zorgen, als je ziet hoe die sport groeit.”

Belastingverlaging
Aan het slot van deze aangename babbel met zicht op tal van nieuwigheden, laat de nieuwe burgemeester zelfs eventjes het woord belastingverlaging vallen... als het over de huisvuilzak gaat. Eeklo overweegt om het GFT-afval (Groenten- Fruit en Tuinafval) apart op te halen.
Luc Vandevelde “Ons afvalcijfer blijft veel te hoog. De huisvuilzak moet op jaarbasis straks 30 kilo lichter gaan wegen of we riskeren als stad een serieuze boete. Het is niet uitgesloten dat we die slankere huisvuilzak dus zouden koppelen aan een belastingverlaging. Dat zou dan  bijvoorbeeld kunnen gaan om een bedrag van 5 euro ‘korting’ op de algemene gezinsbelasting die in Eeklo geldt. We blijven erover nadenken.”

Piet De Baets