In 2018 is Natuur en Bos gestart met een groot heideherstelproject in het Drongengoed (Maldegem/Knesselare). Dit project loopt nog tot 2022 en eind augustus start de tweede fase van de kapwerken.

Aansluitend worden plagwerken uitgevoerd.
De focus ligt op het herstel en de versterking van heide en de heraanleg van lichtrijke bosranden. Zo wordt zowel het aanwezige bos als de heide rijker aan planten- en diersoorten.  De werken kunnen sowieso tijdelijke hinder met zich meebrengen, waardoor de Drongengoedweg en parking tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn.

Herstel van natuur
Het doel van het heideherstelproject is om het bestaande militair vliegveld van Ursel met het Maldegemveld te verbinden via een corridor van een boomrijke heide van 7,2 hectare. Vanaf september worden de boomstronken van de terreinen waar vorig jaar gekapt werd, gefreesd.  Nadien wordt er geplagd. Bij plaggen wordt de strooisellaag van de bodem afgeschraapt. Door het verwijderen van het strooisel kunnen de onderliggende zaden van o.a. heide tot ontwikkeling komen.
De werken zullen zorgen voor meer biodiversiteit. Enkele diersoorten die hiervan zullen profiteren zijn bv. Insecten zoals de aardbeivlinder, het groentje en de groene zandloopkever, de hazelworm en de levendbarende hagedis. Overblijvende bomen vormen dan weer een ideale uitkijkpost voor de boompieper (foto) en boomleeuwerik. Op die manier stijgt de ecologische meerwaarde van het natuurgebied, maar tegelijk wordt dit ook interessanter voor de bezoeker. Een meer afwisselend beeld van open en gesloten bos, brede bosranden en heideterreintjes is erg aangenaam om in te vertoeven.

Infowandeling
Op zondag 15 september 2019 om 9u30 organiseert Natuur en Bos een infowandeling. Afspraak aan Parking Krakeel, Drongengoedweg, Knesselare (parking voorbij het Jagershof).
Meer informatie vind je op www.natuurenbos.be/drongengoed. Daar vind je ook een uitgebreid verslag van een infowandeling over de werken.

(PDB)