• Meetjesland
De Brexit zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor het Drongengoed, zo meent Natuurpunt. Vooral nu het vliegveld van Ursel werd uitgekozen als noodparking voor vrachtwagens om chauffeurs op te vangen die in lange files terecht kunnen komen als Groot-Brittannië zonder akkoord uit de EU stapt. Nu er vorige week ultiem tóch een akkoord uit de bus kwam, blijft men bezorgd. Het vliegveld in Ursel ligt immers midden in het natuurgebied Drongengoed, dat Europees beschermd is. Natuurpunt vraagt dat de nodige maatregelen genomen worden om de belasting op het natuurgebied aanvaardbaar te houden. Het Drongengoed, inclusief het vliegveld, is aangeduid als een prioritair natuurgebied in het kader van de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat er enkel activiteiten toegelaten zijn die de natuurdoelstellingen voor het gebied niet hinderen. Natuurpunt en Partners Meetjesland stelt vast dat er regelmatig suggesties zijn om nieuwe, al dan niet tijdelijke, activiteiten op het vliegveld te realiseren. Teveel drukte kan nefast zijn voor de natuur. In het Drongengoedgebied komen zeldzame soorten voor zoals onder meer nachtzwaluw, wespendief, havik en zwarte specht die gevoelig zijn voor verstoring.(PDB) Nachtzwaluwen zijn, anders dan hun naam doet vermoeden, niet verwant met de zwaluw of de gierzwaluw. Nachtzwaluwen broeden op de grond, op kale bodem. In de avond en nacht vangen ze grote insecten (nachtvlinders) tijdens de vlucht. De nachtzwaluw is een lange-afstandstrekker die overwintert in tropisch Afrika. Zijn geluid is een zeer kenmerkende ratel. (Wikipedia)