De gemeente Sint-Laureins maakt plannen voor de bouw van een gloednieuw Sociaal Administratief Centrum, kortweg SAC genoemd. Een uniek project waar zowel de gemeente, het OCMW als de gemeenteschool in betrokken zijn. Kostprijs 3,2 miljoen euro. Oppositiepartij Samen laakt dit volgens hen peperdure project.

Hoewel de bouw van het SAC geen onbesproken bladzijde meer is, lijken de plannen nu toch concreter te worden. ‘Het wordt een uniek project’ blikt burgemeester Annick Willems (CD&V) vooruit. ‘Uniek omdat er verschillende diensten in één gebouw worden samengebracht. Vanuit het OCMW klonk al een tijdje de roep voor bijkomende huisvesting voor administratie en sociale dienst. Maar ook de gemeentediensten stelden vast dat er onvoldoende ruimte is en dat de werkplekken vaak te klein zijn geworden. Diensten breiden steeds maar uit, er komen nieuwe mensen bij, maar het gebouw blijft ongewijzigd. Vaak worden noodoplossingen gezocht en gevonden, maar op den duur blijken ook die ontoereikend. Vooral de technische dienst, stedenbouw en de milieudienst zijn erg krab behuisd. Het personeel heeft zelfs geen refter en moet zijn lunch in de schepenzaal opeten.’ Gelijkaardige geluiden horen we in de schoolomgeving, vlak in de buurt van het gemeentehuis. Onvoldoende ruimte voor de schooldirectie en een tekort aan leslokalen. ‘De gedachte groeide om al deze diensten samen te brengen op een nieuwe locatie. ‘Het SAC kreeg vorm’ gaat Willems verder. ‘Het krijgt een plaatsje langsheen de sporthal, waar nu het Roelandtshof is. Dat zal plaatsmaken voor een nieuwbouw met 2 etages. Onderaan komen onder andere een tweetal nieuwe klaslokalen en een directielokaal. Bovenaan de gemeentelijke diensten. De sport- en cultuurfunctionaris, de dienst toerisme en jeugddienst, die nu in een voormalig bankgebouw op het marktplein zitten, verhuizen net als de administratie van het OCMW. De hoofdingang van de school verhuist hierdoor naar de Leemweg en krijgt een kiss-and-ride-zone.’ In de budgetten voor volgend jaar schreef de gemeente 1 miljoen euro in. Het OCMW evenveel. Voor 2012 voorziet Sente nog eens 1,2 miljoen, wat de kostprijs op 3,2 miljoen euro brengt. ‘Als alles volgens plan verloopt kan de Sentse burger in 2012 in een modern gemeentehuis ontvangen worden’ besluit de burgemeester.

Zware kritiek

Oppositiepartij Samen spaart zijn kritiek ondertussen niet. ‘We hebben in onze gemeente maar liefst 6 gebouwen waar ons personeel in gehuisvest zit’ reageert oppositieleider Tom Lacres op de plannen. ‘In al die gebouwen blijkt er voldoende ruimte te zijn. Het is zelf zo erg dat er zelfs lokalen aan derden verhuurd worden. Denk maar aan het plattelandscentrum waar er een bureau verhuurd wordt. De visie van de Sentse meerderheid veranderd sneller dan dat een windhaan kan draaien op een kerktoren. Er worden investeringen gedaan die amper enkele jaren later zomaar weggegooid worden. Het bestaande gemeentehuis werd gerenoveerd en uitgebreid, nu moet er een nieuw komen. Het Roelandshof werd enkele jaren geleden vernieuwd, nu afgebroken. Er werden plannen getekend om het OCMW uit te breiden, de architect betaald, de plannen verdwenen in de vuilnisbak. Er komen zelfs klassen in het nieuwe gebouw. We hebben er niks op tegen dat de school groter wordt en nieuwe lokalen nodig heeft. Maar, er wordt geen subsidie voor aangevraagd. Enkel rijke gemeenten zoals Knokke bouwen zonder subsidies. Dat kunnen wij niet. Dit prestigeproject is te groot voor onze gemeente. Hier hebben we geen nood aan.’ (LK)