• Sint-Laureins
01/10/2018

Er heerst grote onrust bij de omwonenden van het bedrijf Braet-De Vos nv in de Dorpsstraat in Sint-Laureins. Uit de plannen bij de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning blijkt duidelijk dat het bedrijf de bedoeling heeft fors uit te breiden. De omwonenden hebben echter genoeg van de jarenlange overlast van het bedrijft en roepen met een goed gestoffeerd bezwaarschrift hun gemeentebestuur op om te kiezen voor een ‘leefbare’ dorpskern.

Chris Van Keer, die in de onmiddellijke buurt woont, is woordvoerder voor meerdere omwonenden. Hij gaf ons tekst en uitleg.
Ernstige overlast
“Het bedrijf startte in de jaren 20 van de vorige eeuw als een handel in granen, kunstmest en plantaardappelen. Vandaag zijn de bedrijfsactiviteiten volledig gericht op de industriële verwerking van granen en peulvruchten afkomstig uit diverse landen. Het bedrijf bezorgt het dorpscentrum ernstige overlast. Het aanhoudende vrachtverkeer alleen al zet de verkeersveiligheid danig onder druk. Talloze dorpsbewoners, waaronder vele kinderen, moeten zich een weg banen tussen de vrachtwagens.
“Tel daarbij het aanhoudend gesis en gedreun van de zware elektromotoren van de transportbanden, elevatoren en machines, de stofproductie bij de reiniging van de granen en de trilling die ontstaat bij het transport en verwerking. De bewoners in de omgeving Dorpsstraat - Nieuwbedelf zijn deze overlast moe.
“Dat het bedrijf in 2002 de classificatie kreeg van zonevreemd en daardoor een vergunning had die loopt tot 2023 met uitdovend karakter, liet de omwonenden de verwachting koesteren dat de bedrijfsleiders op termijn zouden uitkijken voor herlokalisatie van het bedrijf. Een industrieel bedrijf in het midden van de dorpskern kan het lokaal bestuur anno 2018 niet verantwoorden.”


Forse uitbreiding op til
Uit de nieuwe aanvraag blijkt dat het bedrijf zijn verwerkingscapaciteit wil uitbreiden met het “vernieuwen” van oude loodsen die vandaag gebruikt worden voor stockage. In Dorpsstraat 174b, gelegen in de hoek Dorpsstraat – Vlamingstraat wordt een loods gepland met een hoogte van 12 m voor heel grote stockage-silo’s.    
Chris Van Keer: “De bedrijfsleiders blijven beweren dat dit geen uitbreiding is. Maar dat is niet geloofwaardig, omdat de sites in Sint-Kruis (Nederland) worden gesloten om de activiteiten over te brengen naar Sint-Laureins. Dit is totaal onaanvaardbaar voor de omwonenden. Geluidshinder, stofhinder en trillingen zullen toenemen , maar ook de toename aan zwaar verkeer. Wanneer het college van burgemeester en schepenen de gevraagde omgevingsvergunning toekent, kan Braet - De Vos daarmee een vergunning te pakken krijgen voor de volgende 50 jaar en langer. Het bedrijf komt door zijn omvang zelfs niet in aanmerking voor een vestiging op de pas aangelegde KMO-zone. Hoe kan het dan passen in een woonzone? Het bedrijf hoort alleen thuis op een industrieterrein, zonder hinder voor omwonenden.”(PDB)