Natuurpunt en Partners Meetjesland werkte een visie uit met geschikte locaties voor ongeveer vijfenvijftig bijkomende windmolens in de streek. Hierbij werd rekening gehouden met een beperkte impact op bewoning, natuur en landschap. ‘Het ontbrak tot nu toe aan een sturende aanpak vanuit de overheid’, zegt ondervoorzitter Koen Martens. ‘Het gevolg is dat nu voor alle mogelijke en onmogelijke locaties aanvragen worden ingediend.’

Volgens de vereniging is ondermeer in Maldegem, Assenede, Aalter en Nevele wel nog plaats voor bijkomende windmolens. Samen met de reeds actieve windturbines zouden ze dan alle Meetjeslandse gezinnen van elektriciteit kunnen voorzien. Koen Martens legt uit. ‘De vraag naar bijkomende windmolens in het Meetjesland is groot. Dit is logisch: windenergie is een betaalbare en duurzame energiebron in Vlaanderen. Bovendien is er veel wind in het Meetjesland. Natuurpunt en Partners Meetjesland roept daarom de gemeentebesturen van het Meetjesland op om werk te maken van een regionale aanpak. Dit moet duidelijkheid bieden aan projectontwikkelaars, die nu lukraak vergunningen aanvragen. Gemeenten kunnen dan de opbrengst van windmolens bovendien gebruiken om andere energiebesparende maatregelen te nemen, zoals het isoleren van oude woningen.’

Clustering

Wij pleiten in de nieuwe regionale visie, die we uitwerken, uitdrukkelijk voor grotere clusters van windmolens, omdat dit voor de minste verstoring zorgt’, zegt Koen Martens. ‘Het groeperen van minimaal zes windmolens, en dan nog liefst grote windmolens, geniet onze voorkeur. De zeven nieuwe windmolens in Maldegem bijvoorbeeld hebben een totale lengte van meer dan 130 meter en zijn in staat om jaarlijks elk 5.000.000 Kwh te realiseren. Deze windmolens samen leveren energie voor ongeveer tienduizend gezinnen. We hebben nog enkele bijkomende uitgangspunten bij het opmaken van onze regionale visie gebruikt: de omgeving van woongebieden en grote woonconcentraties moet worden vermeden, evenals natuurgebieden, landschappelijk waardevolle gebieden en belangrijke routes en plaatsen voor vogels. Zo zouden molens in bijvoorbeeld het Krekengebied voor een te sterke verstoring van het karakteristieke landschap zorgen.’

Bakens

‘Volgens onze vereniging is in Maldegem nog plaats voor de verdere uitbouw van windmolens, dit ter hoogte van de recent gerealiseerde windmolens langs de expresweg N49. Ook in Eeklo, ten noorden van de N49, en aansluitend aan de zone in Maldegem is er nog plaats. Verder oostelijk langs de N49 is er nabij de KMO-zone van Assenede en Zelzate nog bijkomende ruimte. In Aalter kunnen windmolens neergepoot worden in en rond de industriegebieden en langs de E40 tussen Aalter en Maria-Aalter. In Hansbeke en Nevele kan dat langs de E40 tussen Markette en het Schipdonkkanaal en tenslotte in Landegem en Drongen langs E40 tussen het Schipdonkkanaal en de afrit Drongen. En dan werd de zone in Evergem als onderdeel van de Gentse kanaalzone nog niet eens opgenomen in de visie. Ook daar zijn nog heel wat mogelijkheden. Wij opteren er ook voor om windmolens maximaal op gronden van de overheid te realiseren. Op die manier gaat een belangrijk deel van de opbrengst van de windmolens naar de overheid. Deze middelen kunnen dan ingezet worden om verdere maatregelen te nemen voor een sociaal en ecologisch verantwoord energiebeleid. Dat kan onder andere voor de gerichte ondersteuning van isolatie van oudere woningen en andere energiebesparende maatregelen in het Meetjesland. En zo zullen de Meetjeslandse windmolens stilaan bakens worden voor wie onze streek doorkruist. Dat is nu ook al het geval voor de molens van Eeklo en Maldegem. Ze zullen op die manier de keuze voor duurzame energie van onze gemeentebesturen onderstrepen’, besluit Koen Martens het standpunt van Natuurpunt en Partners Meetjesland. (Ives Boone)