• Kaprijke

Het gemeentebestuur heeft AIKO architecten en ingenieurs uit Maldegem aangesteld voor de nieuwe brandweerkazerne in Kaprijke.

De nieuwe brandweerpost komt op de site van het SOCK (Molenstraat 28 in Kaprijke), op het terrein achter de voetbalvelden. Het gebouw zal bestaan uit een voertuigenhal, technische ruimten en magazijnen, een radiokamer, burelen en een leefruimte voor de ongeveer 30 vrijwillige brandweerlieden. De huidige post aan het Veld in Kaprijke is hiervoor te klein en verouderd. Om de bouw te kunnen realiseren, werkt de gemeente momenteel samen met Veneco aan een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het sportcentrum Kaprijke. De gemeente zal de bouw van de nieuwe brandweerkazerne financieren, een kost van 85 000 euro inclusief btw. Het bestuur heeft voor de bouw zelf 1.225.000 euro voorzien in het budget voor 2018.

(PDB)