Kunnen de inwoners van Kaprijke en Lembeke na de jaarwende met hun afval terecht op het milieupark van Sint-Laureins? Dat is de hamvraag die aanstaande donderdag, 24 november, gesteld wordt tijdens de gemeenteraden van beide gemeenten. Als het aan Sents oppositiepartij Samen ligt alvast niet.

Dat Kaprijke, na het afkeuren van haar Ruimtelijk uitvoeringsplan rond de KMO-zone in de Vaartstraat, problemen kent met zijn afvalverwerking is zo stilletjes aan een open deur in trappen. ‘Daarom moeten we oplossingen zoeken’ zeggen Kaprijks burgemeester Filip Gijssels en milieuschepen Kathy Blondeel (beiden Samen). ‘Mede onder druk van onze plaatselijke oppositie (Pluspunt) hebben we contacten gezocht met Sint-Laureins. Zij beschikken wel over een milieupark. Uit heel wat studie-, cijfer- en denkwerk hebben we uiteindelijk een – zij het vooralsnog voorlopig – samenwerkingsakkoord uitgewerkt. Kaprijke huurt als het ware het milieupark van haar buren en betaalt hiervoor een bepaalde prijs. Maar laat ons duidelijk zijn. Uiteindelijk hebben beide gemeenten de intentie om te komen tot een definitieve intergemeentelijke samenwerking rond het milieupark. Een dergelijke beslissing kan pas genomen worden door de gemeentebesturen die aan zet zullen zijn na de volgende verkiezingen van oktober 2012. Ondertussen starten we wel reeds de nodige studies op.’

Verzet

De Sentse oppositiepartij Samen is alvast niet opgezet met het voorstel. ‘Samen is geen voorstander van een gebruik van het containerpark door de inwoners van Kaprijke’ reageert Luc De Meyere (Samen). ‘Dit zal enkel bijkomende overlast veroorzaken voor de dorpskern van Bentille. Samen heeft altijd gepleit voor een gezamenlijk containerpark met Kaprijke, maar destijds wilde het gemeentebestuur van Sint-Laureins niet ingaan op het voorstel. De samenwerking die er nu zou komen is rijkelijk te laat en op de verkeerde plaats. Mocht de samenwerking er toch komen, dan pleiten we voor ruimere openingsuren, dient Kaprijke minstens de helft van de investeringskost van het containerpark te betalen, moet Kaprijke het huidige exploitatieverlies mee betalen en vragen we een evaluatie na 6 maanden over de overlast voor de omgeving.’ De Greve van zijn kant lijkt alvast niet onder de indruk van de Samenhouding. ‘Een samenwerking zou een win-win-situatie opleveren voor beide gemeenten. Het containerpark in Bentille biedt voldoende plaats om alle bezoekers te ontvangen. Nog nooit hebben we een file in de Sint-Jansstraat zien ontstaan. Cijfers leren ons dat er in oktober 2011 gemiddeld 44 bezoekers per dag het milieupark bezoeken. In de zomermaanden liep dit op tot 54 bezoeken. Er is dus geen reden om te vrezen voor een verkeersinfarct in Bentille’.  (LK)