• Maldegem
30/05/2021

Taptoe berichtte vorige week over een bom onder de Eeklose politiek na het plotse overlopen van schepen Bob D’Haeseleer naar het socialistische Vooruit (vroegere SP.A). Maar ook in Maldegem blijkt een en ander te rommelen binnen de bestuursmeerderheid. Peter Van Hecke, tweede schepen en in Maldegem beter bekend als ‘Blauwe Peter’, verlaat Open VLD (partij van de burgemeester) en gaat voortaan als onafhankelijke zetelen. Onenigheid binnen de liberale partij zou aan de basis van het dispuut liggen, maar de wonde ettert volgens waarnemers al langer in het schepencollege.

Voor schut
Open VLD-voorzitter en gemeenteraadslid Wim Swyngedouw verraste op de gemeenteraad iedereen met de mededeling dat tweede schepen Peter Van Hecke voortaan als onafhankelijke wil zetelen. Van Hecke, bevoegd voor Toerisme, ICT, Feestelijkheden en Lokale Economie, was zelf niet aanwezig op de gemeenteraad en zou naar verluidt nog niet helemaal klaar zijn geweest met zijn beslissing. De aankondiging in de gemeenteraad zette hem echter voor schut en hij bevestigde nadien het nieuws. Volgens Swyngedouw zou vooral het uitblijven van een toerismeplan aan de grond liggen van de onenigheid.

Eerdere incidenten
De rel rond Peter Van Hecke is niet het eerste incident binnen de Maldegemse meerderheid, die 16 van de 27 zetels in de gemeenteraad telt. Eerder al in maart besloot Rudi De Smet, de populaire N-VA schepen, enige afstand van de politiek te nemen uit onvrede ‘met de zakelijke vorm van besturen’.
Ondertussen is Rudi De Smet wel terug actief als schepen, toch geeft hij zelf aan dat de problemen, die hij toen aankaartte, nog altijd niet opgelost zijn.
De Smet: (voorzichtig) “Ik wil er voor de mensen zijn en voor de Maldegemse bevolking zorgen. Dat kan ik beter door als schepen actief te blijven. Een schepen moet er zijn voor de mensen en voor het personeel van de gemeente, dat respect verdient. Nu er ook onvrede opborrelt bij een oerliberaal als Peter Van Hecke, hoop ik dat er bij sommigen toch een lichtje gaat branden.”

Monddood
De Smet zegt het niet luidop maar het is duidelijk dat het eigengereide optreden van burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) regelmatig voor ergernis zorgt binnen de coalitie. Zo kwamen er recent nog bij de oppositie kritische stemmen naar boven rond de eenzijdige (politieke) samenwerking van het schepencollege met het Vrij Maldegem. Die samenwerking tussen het blad en de gemeente zorgde er bijvoorbeeld voor dat voortaan alle politiek getinte artikelen (contractueel) geweerd worden uit het Vrij Maldegem. De oppositie noemt zichzelf hiemee ‘monddood’ gemaakt. Enkele weken terug werd door dezelfde oppositie vragen gesteld rond de peperdure ‘vaccinatieboom’ op het kruispunt van de N44 en de Aalterbaan (raming 50.000 €) , over het conflict dat leidde tot het ontslag van algemeen directeur (gemeentesecretaris) Tijs Van Vynckt, over de aankoop van (te dure?) gronden aan het sportpark en de kosten voor een drive-in bioscoop vorig jaar in de vakantie.

Soloslim
Vele van deze bekritiseerde acties schrijft men toe aan de persoonlijke ambitie en initiatieven van de burgemeester. Hij zou daarvoor in het schepencollege niet altijd iedereen achter zijn ideeën krijgen, maar naar buiten wordt dit alles met een collegiale eenparigheid gesust.
Van Hulle is zich van geen kwaad bewust, pareert alle kritiek met een monkellachje en gaat gedreven door met de uitvoering van zijn uitgestippeld meerjarenplan. Zijn focus ligt voor een groot deel op het besparen en knippen in nutteloze en overbodige kosten voor de gemeente. Zo zorgde hij er ondermeer voor dat kinderopvang Ukkie Pukkie werd geprivatiseerd, wat een heuse jaarlijkse besparing van ettelijke tienduizenden euro’s voor de gemeente meebracht. De aanvankelijke kritiek van tegenstanders (en een deel personeel) verstomde naarmate de ‘zet’ toch al bij al nog meeviel. Een andere focus van Van Hulle situeert zich rond zijn ambitie om Maldegem als gemeente eerlang naar een hoger, populair en bekender niveau te krijgen in Vlaanderen. Zijn collega in Aalter is daar ook al een tijdje mee bezig.
Niettemin blijft de kritiek rondgaan dat de burgemeester in bepaalde dossiers soms te veel soloslim gaat en dat hij vergeet dat het politieke spel bij voorkeur in team wordt gespeeld.

Boekje te buiten
Taptoe nam contact met Peter Van Hecke rechtstreeks en vroeg om een reactie. Van Hecke was vooral niet te spreken over het optreden van de voorzitter van zijn partij, Wim Swyngedouw.
“Het klopt langs geen kanten dat ik uit de Open VLD stap wegens een meningsverschil over het toerismeplan”, verduidelijkt hij. “Mijn onvrede over de gang van zaken in Maldegem sluimert al langer en heeft niks met dat toerismeplan te maken. Waarover het dan wel gaat, wil ik liever niet zeggen.”
Tja. Taptoe is nochtans Het Vrij Maldegem niet…
Van Hecke hekelt dus zijn voorzitter. “Nadat ik mijn onvrede en plannen tegenover onze voorzitter had kenbaar gemaakt, verwachtte ik toch wel dat men eerst met mij in dialoog zou gaan. Dat is niet gebeurd en evenmin lichtte Wim Swyngedouw het bestuur en de fractie in over mijn frustraties. Integendeel, ik was wegens persoonlijke redenen afwezig op de gemeenteraad en de heer Swyngedouw vond het nodig om, zonder enig overleg, aan te kondigen dat ik voortaan als onafhankelijke wil zetelen. Daarmee ging hij zijn boekje te buiten. Ik vind niet dat ik dergelijk handelswijze verdien met mijn palmares en jarenlange inzet voor de liberale partij in Maldegem. Tenslotte behaalde ik, na de burgemeester, het meeste stemmen voor onze partij.”
Van Hecke blijft naar eigen zeggen volbloed liberaal en is niet van plan naar een andere partij over te stappen.

(Ives Boone/Piet De Baets)