Volgens gemeenteraadslid Rita De Coninck (CD&V) worden de 2 openbare toiletten in Eeklo niet onderhouden, wat leidt tot commotie op sociale media. Uit antwoorden blijkt dat het schepencollege ook niet meer van plan is om in de openbare toiletten te investeren. Het stadsbestuur stelt in vraag of deze toiletten nog wel nodig zijn ?

“Bizarre beslissing net op moment dat alle winkels weer open mogen, maar de horeca nog langer moet dichtblijven”, klaagt De Coninck. En er geleidelijk aan weer meer bezoekers en winkelaars zullen rondlopen en komen naar Eeklo. Openbare toiletten bieden het nodige extra comfort aan de vele klanten van onze handelaars en elke bezoeker aan onze stad.”
Menig Eeklonaar herinnert zich vandaag nog de toenmalige versleten en vieze betonnen urinoirs aan de Paterskerk en achter het stadhuis. Na bevraging bij handelaars en horeca, bleek elf jaar geleden al een tekort aan toegankelijke toiletten: te smalle doorgangen voor rolstoelgebruikers, trappen, onaangepast sanitair en het bijhorende onderhoud waren de voornaamste opmerkingen.
Het toenmalige stadsbestuur koos voor zelfreinigende openbare toiletten: 1 op het Krugerpark en 1 aan het stadhuis. Tijdens de eerste drie maanden (2009) werden er 1.600 betalende bezoekers geteld, ongeveer 20 per dag. Mannen die gebruik maakten van de gratis urinoirs konden niet worden meegeteld. 
Rita De Coninck: “Nu stellen dat de toiletten overbodig zijn is een slag in het gezicht van alle personen met “hoge nood”. Mogen mannen met “hoog water” terug  wildplassen? En waar kan men buiten de sluitingsuren in onze stad terecht? En ja, gemak, comfort én grondig onderhoud kost inderdaad wat geld. Maar in de genoemde hoge kostprijs waar het huidig stadsbestuur nu mee zwaait zit ook de kost voor het onderhoud van de openbare toiletten achter het Chalet Heldenpark en op de stedelijke begraafplaats. De hoogste kosten gaan jammer genoeg nog steeds naar herstellingen aan de schuifdeuren die door aanhoudend vandalisme te vaak buiten werking worden gesteld en hierbij grote schade oplopen. Waar blijft de al meermaals gevraagde toezichtscamera op elke toiletunit ? Camera’s aan de glasbollen hebben wél hun nut al bewezen.”

(PDB)