In de gemeenteraadszitting van september werd beslist om voortaan elke nieuwe nachtwinkel, die zich in Eeklo vestigt, een eenmalige belasting op te leggen van 6000 euro. Bovendien heft Eeklo ook nog eens een bijkomende jaarlijkse belasting van 1500 euro voor elke nachtwinkel. ‘Het lijkt ons billijk om nachtwinkels deze belasting op te leggen als compensatie voor de hoge kosten van het toezicht’, meent burgemeester Koen Loete (CD&V).

Koen Loete legde op de gemeenteraadszitting uit waarom Eeklo deze belasting op nachtwinkels heft. ‘De activiteiten van nachtwinkels situeren zich grotendeels tijdens de nachtrust van de meeste omwonenden. Dit leidt tot grotere inspanningen vanuit het stadsbestuur, onder andere wat betreft toezicht op het vlak van de openbare orde en netheid. Het lijkt mij dan ook logisch dat uitbaters van deze winkels hun steentje bijdragen om de kosten voor dit toezicht te helpen dragen. De openingsbelasting van 6000 euro is een eenmalige belasting die verschuldigd is bij elke opening van een nieuwe nachtwinkel in onze stad. Uitbaters die hun al zaak startten vóór de goedkeuring van dit reglement zijn echter vrijgesteld van deze openingstaks. Elke uitbating moet nu vanaf 2011 wel een jaarlijkse belasting van 1500 euro betalen.’ Filip Lecompte van Vlaams Belang toonde zich tevreden met het nieuwe stadsreglement. ‘Wij signaleren al lang dat er problemen zijn rond de nachtwinkels. Daarom juichen wij deze beslissing dan ook toe’, zei hij. (Ives Boone)