Knarsetanden. Dat is dat we bewoners van de Moerstraat en Lege Moerstraat de jongste weken en maanden al gedaan hebben. De aan de gang zijnde riolerings- en wegenwerken berokkenen de buurtbewoners heel wat kopzorgen. De middensanders in de werfzone én in het centrum van Bentille zien hun inkomen gevoelig achteruitgaan. Oppositiepartij Samen bracht het punt onder de aandacht in de jongste Sentse gemeenteraad.


'De riolerings- en wegenwerken langsheen de Peperstraat, de Moerstraat en de Lege Moerstraat, vanaf de brug over de expressweg Antwerpen-Kust tot in het centrum van Bentille zorgen voor heel wat hinder' begon oppositieleider Tom Lacres op de zitting van de jongste Sentse gemeenteraad van afgelopen donderdagavond. 'Voor de zelfstandigen is het dubbel zwaar omdat het reeds de tweede keer is op korte tijd dat zij hinder ondervinden van openbare werken.
Eerst was er de aanleg van de brug in de Peperstraat, daarna kwam de Bentilse dorpskernvernieuwing. Om de hinder te beperken werd voor de aanvang van de werken beloofd dat er in fases zou gewerkt worden. Telkens zou één rijvak open zijn voor het verkeer.
Zo kon het centrum van Bentille bereikbaar blijven.' Lacres stelt samen met Bentils raadslid Marleen Goossens vast dat de realiteit anders ligt. 'Op het hele traject zijn werken aan de gang' gaat het duo verder. 'Nergens wordt er met verkeerslichten gewerkt zoals werd afgesproken. Erger nog.
Het is éénrichtingsverkeer geworden dat geldt vanuit Eeklo richting Bentille en dan enkel nog voor plaatselijk verkeer. Doorgaand verkeer wordt afgeleid via Kaprijke terwijl men perfect langsheen de werken kan. Zelfs de zijstraten worden afgesloten. Dat heeft uiteraard grote gevolgen voor de buurtbewoners, maar ook voor de middenstanders in de straten. Zij zien hun omzet meer dan gevoelig dalen. Daarom vragen we om de werken te laten verlopen zoals ze vooraf afgesproken werden.'
Plaatselijke middenstanders bevestigen het inkomensverlies. 'Het is een feit dat we heel wat last ondervinden van de werken' zegt een van de middenstanders. 'Het zou inderdaad beter kunnen aangepakt worden. Toch moeten we wel toegeven dat de ingreep heel grondig is en dat er heel wat zwaar materieel aan te pas komt. Maar in de periodes dat er niet gewerkt wordt, zoals in de weekends en tijdens verlofperiodes, zou er toch ook eens aan ons moeten gedacht worden.'
Kaprijks schepen van Openbare Werken Alex Ruebens (Samen) vindt, persoonlijk, de reacties van de middenstanders begrijpelijk. 'Je mag echter ook niet vergeten dat het roekeloos rijgedrag van, vooral passanten, de aannemer heeft verplicht om drastische maatregelen te vragen. Sommige wagens rijden onverantwoord snel door de werfzone en leveren een te groot gevaar op voor de werklieden.' Een situatie waardoor de goeden het met de slechten moeten bekopen zeg maar.

ALTERNATIEF PLAN
Tijdens de Sentse gemeenteraad kondigde de Sentse schepen van Openbare Werken Patrick De Greve (CD&V) een alternatief verkeersplan aan. 'We hebben een nieuw plan opgemaakt omdat we vaststelden dat het oorspronkelijke plan, met verkeerslichten, niet werkbaar was. We hebben het alternatief voorgelegd aan de politie die het momenteel bestudeert. Ook wij beseffen dat de huidige situatie voor de buurtbewoners én voor de handelaars niet leuk is. Toch moeten de werken nu eenmaal gebeuren waarbij de veiligheid hoog staat aangeschreven.
Het alternatief verkeersplan werd opgemaakt in samenwerking met de aannemer en met andere betrokken partijen. 'Het omvat twee schuifjes' geeft De Greve aan. 'Tijdens het bouwverlof stellen we voor dat verkeer mogelijk is vanaf de brug tot in de Moerstraat met een snelheidbeperking van 30 kilometer per uur en dubbel fietsverkeer als het fietspad afgewerkt is. Vanaf de Moerstraat tot de Kruiskensstraat behoud van het éénrichtingsverkeer richting Bentille en vanaf de Kruiskensstraat tot in Bentille dubbelrichtingsverkeer. Fietsers kunnen steeds in beide richtingen rijden.' Na het bouwverlof zou de situatie opnieuw aangepast worden in functie van de uit te voeren werken. 'Klopt' zegt De Greve. 'Na het bouwverlof stellen we voor het deel van de brug tot aan de Moerstraat volledig af te sluiten om de toplaag te kunnen gieten. Daarna moeten we in stukken de straat verder afwerken. Dit zou voor de bewoners en de zelfstandigen iets comfortabeler moeten zijn.' Het alternatief plan moet nog wel door de politiediensten worden goedgekeurd. (LK)