Ter gelegenheid van het uitreiken van de stadsmedailles, werd ook oud-Eeklonaar Geert Jocqué (50) door het schepencollege ontvangen. Hij legde op 5 juni de eed af als raadsheer bij het Hof van Cassatie. Hij is opgegroeid in Eeklo, als zoon van Marcel Jocqué en Marie-Rose Vandewynkel. Ze hadden een kledingzaak in de Koning Albertstraat. Geert werd na zijn studies advocaat en ging in Brugge wonen. In 1994 werd hij rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge (tot 2001). Daarna werd hij raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent. Nu zetelt hij in het hoogste rechtscollege van het land. Geert Jocqué: 'Ik vind het mooi dat de stad Eeklo de carrière van haar inwoners opvolgt.'(MW)