Eeklo hoopt dat het nieuwe zwembad in 2014 in gebruik kan worden genomen. Het stadsbestuur besliste nu reeds om op de huidige terreinen van het oude bad aan de Oostveldstraat een woonzone in te planten. Het groene karakter van de zone wordt beschermd en de bouwoppervlakte mag daar maximaal tien percent groter zijn dan het huidige zwembad, werd beslist op de Eeklose gemeenteraad via een bestemmingswijziging.

Eind 2010 kreeg de stad Eeklo een subsidie toegekend voor de bouw van een nieuw stedelijk zwembad. Dit zwembad komt er aan de stedelijke sporthal  (Pussemierstraat). Eenmaal het nieuwe bad in gebruik zal genomen worden, verliest het oude gebouw haar functie. Aanvankelijk was er sprake om eventueel op de site van het oude bad ruimte te maken voor jeugdwerking maar die plannen werden afgevoerd wegens de bouw van een nieuw jeugdcentrum in de Kerkstraat. Het realiseren van een woonzone lijkt nu het beste scenario. Maar het is uitgesloten dat de volledige site wordt verkaveld. Daarom zal de bebouwde oppervlakte slechts tien percent groter mogen zijn dan de oppervlakte van het huidige bad. Er werd nog geen beslissing genomen over het type woningen maar wel staat al vast dat de bouwhoogte slechts drie bouwlagen zal bedragen. Uiteraard zullen de bouwplannen pas worden uitgevoerd als het nieuwe zwembad er staat. Pas dan kan er begonnen worden met het slopen van het oude zwembad. De ingebruikname van het nieuwe zwemcomplex is voorzien eind 2014.

HELDENPARK

De herbestemming van de zone kaderde in een nieuw uitvoeringsplan voor de zone rond het Heldenpark . De zonevreemde woningen langs de Sportlaan en de Oostveldstraat die nu in parkgebied liggen zullen worden geregulariseerd net als de woningen in de Zwembadstraat die nu in recreatiegebied liggen. Het stadsbestuur hoopt ook het parkeren in het Heldenpark af te bouwen en de toegang tot het park meer te accentueren. Oppositieraadslid Lut De Jaeger (Groen!) had bedenkingen bij het voorliggende plan. ‘Ik ben geen voorstander van een groot bouwproject op de plaats van het oude zwembad’, liet ze op de gemeenteraad weten. ‘Ik had liever een opwaardering van de groene functie van de site gezien. Ives Boone