• Sint-Laureins
26/09/2021

Niks dan blije gezichten toen schepen van Sport Carlos Bonamie het lint doorknipte van de allereerste padelterreinen op Sentse bodem. “Een uitbreiding van het sportaanbod in de gemeente” vertelde de schepen achteraf.
Toch was het schepen Hugo Coene die de officiële openingsspeech uitsprak. “De realisatie van dit project is voor ons gemeentebestuur uniek en bijzonder om twee redenen. Voor het eerst hebben we geopteerd voor een vorm van publiek private samenwerking om het project te realiseren. Tevens is alles bijzonder snel gerealiseerd”, vertelde Coene.
De uitbating van het padelterrein werd toegewezen aan voetbalclub Goalgetters Sint-Laureins. “Zoiets vergt immers een dagelijkse inzet voor onder andere reservaties en onderhoud” ging Coene verder. “Voor de gemeente betekent dit automatisch bijkomende aanwervingen van personeel. Een vereniging kan rekenen op vrijwilligers. Bovendien hoeft Sint-Laureins op die manier geen investeringsmiddelen op korte termijn vrij te maken. Deze zijn ten laste van de Goalgetters. In ruil hiervoor geeft de gemeente een erfpacht van 20 jaar aan de club.” De accommodatie werd nadien op feestelijk wijze ingespeeld.
(LK)