• Sint-Jan-in-Eremo
Zowat anderhalf jaar geleden kwam het item voor het eerst op de agenda van de gemeenteraad. Toen al wees Johan Francque, op dat ogenblik nog zetelend voor de N-VA-fractie in de raad, op een heel gevaarlijke situatie op het kruispunt van de Sint-Jansstraat en de Bentillestraat in Bentille. Nu, tijdens de raad van oktober jongstleden, haalde Francque het punt opnieuw van onder het stof. Met resultaat zo bleek. De parkeervakken op het kruispunt van de Sint-Jansstraat en de Bentillestraat worden heraangelegd. Bij de heraanleg van het centrum van Bentille werden destijds een aantal parkeervakken voorzien op de hoek van de Bentillestraat en de Sint-Jansstraat. Het ondertussen onafhankelijk raadslid Johan Francque kaartte in de jongste gemeenteraad een zekere vorm van onveiligheid aan op het kruispunt. “Wanneer bestuurders vanuit de Sint-Jansstraat komen moeten ze heel ver doorrijden eer ze een overzicht krijgen op het kruispunt” opperde Francque. “Dat is een heel gevaarlijke situatie. Kunnen de bestaande parkeerplaats opgeschoven worden in de richting van de huizen zodat het punt een stuk overzichtelijker wordt?” Burgemeester Van de Moere kon best wel leven met het voorstel. “We hebben het idee reeds intern besproken” antwoordde Van de Moere. “Momenteel is de aannemer wat overbevraagd, maar van zodra hij wat ruimte heeft in het werkschema, vragen we hem de klus uit te voeren.” Het bestaande voetpad wordt hierdoor herleid naar een aanvaardbare breedte van anderhalve meter. Het aantal parkeerplaatsen wijzigt niet door de ingreep.(LK)