• Watervliet

Door de goedkeuring van het gemeentebestuur kan de parking van het voetbalveld in Watervliet heraangelegd worden. Burgemeester Franki Van de Moere lanceerde, tijdens de laatste raadzitting voor de verkiezingen van 14 oktober, hiertoe een voorstel. Oppositiepartij CD&V keurde het idee mee goed, maar had het achteraf over dagjespolitiek.Acht jaar geleden kreeg voetbalclub VK Watervliet een nieuwe kantine. Meteen werd het terrein gedraaid en de speelrichting aangepast. “De parking werd toen tijdelijk voorzien met grind” vertelde Van de Moere tijdens de bespreking van het voorstel. “Dit zorgt tijdens de wintermaanden voor diepe putten die door de technische dienst telkens weer moeten opgevuld worden. Bijkomend zorgt dit in periodes van hevige regen ook voor een zeer slordige en vuile parking. We stellen dan ook voor om de toegangsweg te asfalteren en de parking aan te leggen in grasdalen. Dat is handiger en oogt op zijn minst nog wat groener. Bovendien is er geen riolering nodig daar grasdallen voldoende waterdoorlatend zijn.” Oppositiepartij CD&V toonde zicht tevreden over de gang van zaken, maar vond het jammer dat de werken op de parking niet in een groter project worden uitgevoerd. Ze doelen hiermee op de komst van enkele woningen op de voormalige hoeve van Etienne Boerjan vlak naast het voetbalveld. Het Watervlietse voetbalbestuur reageert alvast positief op de plannen. Zij noemen het een meerwaarde voor de sportinfrastructuur.  De raming voor de uitvoering van de opdracht wordt geschat op 110.000 euro. De voorafgaandelijke studieopdracht wordt geraamd op 10.000 euro.(LK)