• Damme

Stad Damme start een proefproject met een drempel tussen de wegversmalling in de Kerkstraat in Damme. De wegversmallingen remmen op kalme moment de snelheid te weinig af.Daarom gaat de stad een stapje verder om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid te verhogen. De eerste drempel van het type Berlijns kussen werd op donderdag 7 februari geïnstalleerd.Een tiental jaar terug werden rond de woonkernen in Damme wegversmallingen aangebracht. Het doel was de automobilist erop te wijzen dat hij of zij in een drukker bevolkte omgeving kwam en dus extra voorzichtig en hoffelijk moest zijn. De ingrepen van toen zijn intussen ingeburgerd en hebben nog maar beperkt effect.“Verkeersveiligheid is belangrijk en we merken dat de snelheid in onze woonkernen niet altijd overeenkomst met onze wens”, argumenteert burgemeester Joachim Coens. “Daarom nemen we bijkomende maatregelen. Tussen de wegversmalling in de Kerkstraat in Damme-centrum leggen we een verhoog. Daardoor moeten de automobilisten snelheid verminderen, ook als er geen tegenligger te bespeuren is. We hopen hiermee opnieuw de bestuurder attent te maken dat hij of zij een druk bewoond gebied nadert of er zich in bevindt en dit mede op vraag van de buurtbewoners.”De snelheid op een verkeersdrempel bedraagt volgens de wegcode maximum 30 kilometer per uur. Het proefproject zal duren tot na de zomer. Daarna volgt een evaluatie. (PDB)