PWA Eeklo is na 11 jaar nog altijd een succesverhaal. 455 werkzoekenden waren al werkzaam in het PWA-systeem. Ze bedienden 546 gebruikers waarvan 472 particulieren en 74 rechtspersonen zoals scholen, lokale overheden, niet-commerciële vzw's. De activiteitsuren overschreden nu 151.000 uren!
Nochtans heeft het PWA het de laatste jaren niet echt gemakkelijk. Personeelsleden wordt niet vervangen, de toekomst is onzeker en bovendien kregen de PWA's te horen dat ze een deel van het begrotingstekort zullen moeten betalen.