Het nieuwe bedrijventerrein in Balgerhoeke, waarover in Eeklo al ettelijke jaren wordt geredetwist, is nog steeds geen stap dichterbij gekomen. Integendeel zelfs, de Raad van State heeft het plan nog maar eens naar af gestuurd. De Raad van State stelt vast ‘dat er geen afdoende maatregelen voor de oversteekplaats voor niet- begeleid vee wordt voorzien of in het vooruitzicht gesteld.’ De soap rond het nieuw aan te leggen industrieterrein in Balgerhoeke dateert al van 2008. Het Eeklose stadsbestuur wilde aan de expresweg N 49 een industriezone creëren en hoopte op die manier, via extra tewerkstelling, iets te doen aan de hoge werkloosheidsgraad in de stad. De koeien van boer Gery Van de Veire vormen echter de grote hinderpaal voor die plannen. Die koeien zouden over een industrieweg naar hun graasweide moeten en volgens de Raad van State voldoen de voorgestelde plannen voor de oversteek van de koeien niet. De Raad van State is vooral van oordeel dat het Oost-Vlaamse provinciebestuur en het Vlaams gewest aan hun ‘zorgvuldigheidsplicht’ tekort komen. Enerzijds stelt het provinciebestuur, aldus de Raad van State, wel vast dat er een belangrijke impact is op de landbouw en dat het doorsnijden van kavels vooral problematisch is voor de betrokken melkveebedrijven, doch anderzijds neemt datzelfde bestuur het plan wel definitief aan en keurt dit goed zonder grondige garantie en studie over de concrete uitwerking van de nodige flankerende maatregelen. De Raad van State oordeelt dus dat de flankerende maatregelen onvoldoende concreet zijn. Het provincie- en stadsbestuur deelden mee dit arrest te betreuren omwille van het feit dat zij meenden tegemoet gekomen te zijn aan de opmerkingen uit de vorige arresten. Foto ( industrieterrein Balgerhoeke)COR Balgerhoeke lijkt het pleit te winnen: er komt geen bedrijventerrein in Balgerhoeke.( Reactie Cor in een apart kader?)COR Balgerhoeke: ‘ En nu werk maken van een ontsluitingsweg.’Tevredenheid alom uiteraard bij de tegenstanders van het bedrijventerrein te Balgerhoeke. Bart Van Biesbroeck hoopt namens het Comité Open Ruimte Balgerhoeke ( COR) dat de verschillende overheden voor een noordelijke ontsluitingsweg zullen zorgen van zodra het kruispunt aan de verbrandingsoven wordt gesloten. ‘ Wij hopen deze keer wel op echte inspraak’, zegt hij.‘Uiteraard zijn de leden van COR Balgerhoeke, en bij uitbreiding de inwoners van Balgerhoeke, zeer tevreden met de uitspraak’, meldt Van Biesbroeck. ‘Deze uitspraak bewijst dat de overheden voor de tweede keer zondigen tegen de regels waaraan een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan moet voldoen. Tenzij natuurlijk de werking van de Raad van State in twijfel wordt getrokken. Wij vragen nu dat er gezorgd wordt voor een gepaste ontsluitingsweg. .Deze ontsluitingsweg, die los staat van het bedrijventerrein, moet gerealiseerd worden, van zodra het kruispunt aan de verbrandingsoven dichtgaat. Een noordelijke ontsluitingsweg naast de N49 is, wat ons betreft, nog steeds de beste oplossing. Indien de overheden verder werken aan een bedrijventerrein in Balgerhoeke, hoopt COR Balgerhoeke dat dit in overleg kan gebeuren met de inwoners. Het actiecomité zal dus in de toekomst verder blijven waken ’, besluit een strijdvaardige Van Biesbroeck.( Ives Boone)