Negen Meetjeslandse gemeenten hebben een gezamenlijk woonbeleidsplan opgemaakt. Door vier duidelijke prioriteiten voorop te stellen geeft het woonplan richting aan het regionale woonbeleid in deze legislatuur. Door het woonplan uit te voeren willen de Meetjeslandse gemeentebesturen het recht op een behoorlijke huisvesting voor alle inwoners waarmaken.‘Het lokaal woonbeleid regisseren is een belangrijke uitdaging voor de gemeenten’, vertelt de voorzitter van Wooncentrum Meetjesland, Valerie Taeldeman. ‘Vlaanderen legt heel wat taken en verantwoordelijkheid bij de lokale besturen. Daarbovenop hebben de gemeenten ook eigen ambities. Om die verantwoordelijkheden en ambities waar te maken, werken Meetjeslandse gemeenten al meer dan 15 jaar samen. Het intergemeentelijk samenwerken versterkt zo het woonbeleid dat de individuele gemeenten willen voeren.’Vier doelstellingenAalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem zetten vier strategische doelstellingen voorop: 1. Meetjeslandse gezinnen wonen in een kwaliteitsvolle woning en kwaliteitsvolle omgeving, 2. Meetjeslandse gezinnen wonen energiezuinig, 3. Het Meetjesland voert een actief grond- en pandenbeleid en 4. Het Meetjeslandse woonbeleid houdt rekening met verschillende doelgroepen. Het integrale Intergemeentelijke Woonkader is gepubliceerd in een aantrekkelijke brochure. Deze kan opgevraagd worden bij Woonwijzer Meetjesland of is te raadplegen op www.woonwijzermeetjesland.be.(Michel Wijne)