• Eeklo

Een streefdatum die, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, strategisch wellicht werd stilgehouden. De meeste partijen reageerden uiterst verwonderd over deze verzwegen nieuwe wending. Toekomstig schepen Marc Windey (SMS) vond dat de stad het zich daarom niet kan permitteren om nog eens 12 jaar te wachten om iets aan de doortocht van de N9 te doen. Over een datum voor de ring doen ook al meer dan 40 jaar speculaties de ronde.
Verrassend kwam de tweespalt tussen de Eeklose partijen (sommigen straks collega’s in de nieuwe meerderheid) over de zogenaamde “knip” terug aan de oppervlakte. Velen dachten - met ons - dat deze optie eigenlijk al lang begraven was. Groen, koele minnaar van de Ring,  wil (opnieuw ?) een verkeersarm centrum waarbij doorgaand verkeer niet meer mogelijk is, terwijl N-VA en andere partijen gruwen van een echte knip, ooit “de Berlijnse muur” in Eeklo centrum gedoopt.
Schepen Christophe De Waele (schepen openbare werken en mobiliteit) probeerde de heisa te relativeren. “Die vooropgestelde datum van 2030 dient echt wel met een korreltje zout te worden genomen. Ikzelf hoop dat we de aanleg van de Ring kunnen beginnen in 2022 of 2023.”  De Waele wees er wel op dat, wat betreft wijzigingen aan de zogenaamde doortocht in het stadscentrum, het Vlaams Gewest nog steeds wegbeheerder is en dus niet de stad bevoegd is.
Schepen Dirk Vande Velde (schepen van milieu en stedenbouw) sust eveneens. “De realisatie van de ring zal vooral afhangen van drie zaken: 1. of de Vlaamse regering ook eens geld zal vrijmaken voor Eeklo in plaats van voor Gent en Antwerpen, 2. of onze plaatselijke beleidsmensen voldoende zullen blijven lobbyen bij de overheid en 3. of de procedures van aangelanden die voor het tracé van de ring zullen moeten onteigend worden niet te lang zullen aanslepen. De detailstudie van de Ring is gestart en kan verder doorgaan. En ik heb nog een overweging voor Groen: een ring rond Eeklo zal minder fijn stof meebrengen in het centrum … ”.

(Ives Boone/PDB)