Het gemeentebestuur van Sint-Laureins wil haar dienstverlening voor de 65-plussers sterk verbeteren en nam daarom sinds kort een seniorenconsulent in dienst.

“Onze bevolking veroudert” zegt schepen van Seniorenbeleid Tom Lacres. “We willen sterk inzetten op deze groep mensen en hen extra ondersteuning bieden. Om ons doel te bereiken werd Sabine Spruyt aangesteld als hun aanspreekpunt. Zij zal de 65-plussers informeren, adviseren en begeleiden. Senioren kunnen bij haar terecht voor informatie over pensioenen en tegemoetkomingen, premies en subsidies, woonvormen en vormen van residentiële opvang. Zij staat ook paraat voor de thuiswonende senioren in onze gemeente.” Vanuit haar functie volg de nieuwe Sentse medewerker ook de seniorenraden op. Sabine Spruyt werkt vanuit de burelen van de sociale dienst van het OCMW in de Rommelsweg. Ze is bereikbaar op dinsdag of op afspraak op woensdag- en donderdagmiddag.

(LK)