Al geruime tijd klagen de bewoners van deze straat in het Maldegemse Vossenhol dat er in hun straat veel te snel wordt gereden. De Schautenstraat is volgens hen ook een sluipweg voor vrachtwagens. De gemeente wil nu concrete maatregelen gaan nemen om de veiligheid van de schoolbuurt (De Ark) te verbeteren.

Op vrijdag 9 juli 2010 gingen de burgemeester en de stafmedewerker Veiligheid en Mobiliteit langs bij Omer Heyneman in de Schautenstraat. Een volledige delegatie van bewoners uit de buurt was aanwezig op deze bijeenkomst. Alle opmerkingen werden toen verzameld en werden onder de vorm van een verslag naar de bewoners gestuurd. Op verschillende vergaderingen besprak de veiligheidscel deze problematiek om uiteindelijk enkele voorstellen te formuleren. Eén van de voorstellen om de veiligheid te verbeteren, is het plaatsen van betonnen elementen , 20 meter voor de scherpe bocht van de Schautenstraat en 20 meter erna. De bocht zou zo 60 centimeter naar binnen worden gebracht en er zou een opening worden gemaakt om fietsers de mogelijkheid te geven om de weg te kruisen. Door het plaatsen van extra paaltjes aan de binnenzijde van de asverschuivingen, zouden bestaande asverschuivingen nog worden versmald. De plaatsing van 2 snelheidsmeters die de snelheid van de voertuigen aanduiden, zou bestuurders in de toekomst moeten aanzetten om hun snelheid te matigen. Deze toestellen zouden gefinancierd worden door het verkeersboetefonds van de lokale politie en zouden werken op zonne-energie. Andere eventuele maatregelen zijn het monteren van verkeerskussens, het aanplanten van een haag tussen het fietspad en de rijweg, vanaf de Holleweg tot aan het centrum van het Vossenhol. Schepen van Openbare Werken Noël Wille (CD&V): ‘Er komt een zebrapad in de buurt van de Gotjesstraat. Daar is een recht stuk weg waar de schoolkinderen de auto’s veel beter zullen zien komen.’ Binnenkort zal worden beslist welke van de andere maatregelen effectief zullen worden uitgevoerd.