• Sint-Laureins
19/12/2021

3.631.529 euro. Dit is het exacte cijfer dat Sint-Laureins inschrijft in haar budgetten om te investeren in 2022. Een som die ongeveer gelijk loopt met de investeringen van vorig jaar en die voor 2023. Een cijfer dat schepen van Financiën en Meerjarenplanning Hugo Coene niet zonder de gepaste trots aankondigde tijdens de jongste digitale gemeenteraad.
Het cijfer wordt traditioneel verdeel over een zestal beleidsdomeinen waar de post “Specifieke investeringen in gemeentelijk patrimonium” met de grootste koek gaat lopen. “We voorzien geld voor de aankoop van een stuk grond in de Moerstraat in Bentille”, lichtte de schepen toe. “Hierop zal een parking aangelegd worden vlak naast de Vrije Basisschool De Springplank. We voorzien eveneens geld voor de renovatie van het sanitair en de douches in de sporthal in Sint-Laureins en gaan werk maken van een nieuw dak op de sporthal van Watervliet.” Het voetbal in Watervliet mag ook weer gaan hopen. In de budgetten werd 100.000 euro opgenomen voor de aanleg van de parking en de verlichting. De renovatie van het Dorpshuis in Watervliet wordt voorzien op 75.000 euro.
Tweede beeld
De dorpskernvernieuwing in Sint-Laureins wordt in 2022 finaal afgerond. Hierbij wordt een tweede beeld voorzien dat aan de rotonde zal geplaatst worden aan de Eerstestraat. Voor het jaarlijks onderhoud van de gemeentelijke wegen wordt het budget opgetrokken naar 255.000 euro. De wegen op het traject van de toeristische Vijfdorpenroute krijgen hierbij prioriteit. Verder gaat er nog eens 625.00 euro naar de werken aan de Caatsweg en haar riolering. Ruim 400.000 euro wordt voorzien voor het woon-zorgcentrum Sint-Jozef waarbij 50.000 euro gebudgetteerd staat voor de aankoop van een busje voor de binnenkort te openen dagopvang.
(LK)

Foto:
Bij de opening van het vernieuwde dorp in Sint-Laureins werd een eerste beeld in gehuldigd. In 2022 komt er een tweede beeld bij het binnenrijden van de gemeente aan de Eerstestraat. (Foto: Emiel Tack)