• Sint-Laureins
19/06/2009

Met het uitzetten van honderd kilogram pootaal willen de gemeente Sint-Laureins, het polderbestuur van de Slependammepolder én de toeristische dienst van Sint-Laureins, de poldergemeente opnieuw op de palingkaart zetten.X De horeca wordt mee in het project betrokken en krijgt tijdens palingmaand oktober 2009 de nodige aandacht.
'Vorige week werd met de terugzetting van honderd kilogram pootaal in de Bentillekreek in Bentille een eerste stap gezet in ons jongste project' vertelt Bentils schepen Franky Cornelis (CD&V).

'Het is het startmoment om het palinggebeuren in onze gemeente opnieuw wat leven in te blazen. Zowel de gemeente Sint-Laureins als het Slependammepolderbestuur hebben vijftig kilogram paling aangekocht. Deze wildvangpaling wordt nu in de Bentilse kreek uitgezet en is van uitstekende kwaliteit. De kosten voor de aankoop werden gedeeld.'
De terugzetting van paling in de kreken moet een economische impuls bieden aan de horecazaken in Sint-Laureins. 'Het is een project dat door drie actoren gedragen wordt' gaat Cornelis verder. 'Het gemeentebestuur, de Slependammepolder en de toeristische dienst hebben de krachten gebundeld om dit project uit te werken. Sint-Laureins heeft immers een rijk visverleden. Op de kreken werd heel wat paling gevangen met platbodems met kruisnetten. Ook op culinair gebied leefde er een eetcultuur rond paling. Vooral in de dorpskern van Sint-Jan-in-Eremo situeerden zich meerdere palinghuizen, waar de mensen van heinde en verre naar afzakten. In Vlaanderen en dus ook in onze krekengemeente wordt de natuurlijke intrek van glasaal sterk belemmerd door sluizen en stuwen. Om de palingpopulatie toch in stand te houden wordt er door het Visserijfonds glasaal aangekocht en uitgezet in de Vlaamse openbare wateren. Ook de gemeente Sint-Laureins en het polderbestuur willen hieraan werken door paling uit te zetten in private wateren zoals de Bentillekreek. Daarnaast is het de bedoeling een nieuwe impuls te geven aan de culinaire uitstraling van de gemeente. De resterende palingrestaurants zullen de nodige promotionele aandacht krijgen. Ook de typische platbodems met kruisnetten op de Sentse kreken mogen niet uit het waterbeeld verdwijnen.'

VERLOVEN
Het hele project kadert in de beleidslijn 'versterken e uitbouwen van de landelijke identiteiten het agrotoerisme met de nadruk op het behoud van de specifieke kenmerken.'. De typische omgevingsfactoren tracht men hierbij te behouden en waar mogelijk zelfs te herstellen. Deze actiepunten werden eerder reeds vooropgesteld in het toeristisch-recreatief beleidsplan van de gemeente Sint-Laureins.
De Bentillekreek is in handen van het Slependammepolderbestuur. 'Wie op de kreek wil vissen kan dit doen door een visverlof te kopen' vertellen enkele bestuursleden. 'Deze zijn verkrijgbaar bij Bertand Boelens, Sint-Jansstraat 55 in Sint-Jan-in-Eremo'. (LK)