Kinderen kunnen opnieuw spelen op het speelplein van Sint-Laureins. Een tijdlang was het speelhoekje aan de Smissestraat afgesloten gebied. Een brandje in een stapel karton en heel wat vandalisme waren er enkele maanden geleden teveel aan. Dat lijkt nu opnieuw verleden tijd. Oppositiepartij Samen vroeg tijdens de jongste gemeenteraad naar de concrete ingrepen om het speelplein van vandalisme te behoeden.

Het speelplein aan de Smissestraat in Sint-Laureins is sinds kort opnieuw toegankelijk voor het grote publiek. Hiermee komt een einde aan een tijdelijke sluiting door het gemeentebestuur. ‘Wellicht is de tijd rijp om het speelplein achter het Godshuis opnieuw open te stellen’ zegt schepen van Jeugdzaken Els De Clercq(CD&V). ‘De locatie is een tijd lang gesloten geweest nadat er tal van vandalenstreken waren vastgesteld. Met de sluiting wilden we een duidelijk signaal geven naar de onverlaten toe, dat we dergelijke acties niet op prijs stellen.’ De sluiting van het speelpleintje zorgde vorig jaar voor heel politieke discussie. De bal ging het rollen toen personeel van Godshuis een rookpluim zag opstijgen op het speelterrein. Bleek dat een stapel karton, die klaar lag om op straat te leggen, in brand was gestoken door onbekenden. ‘De vlammen likten al aan de muur van de lokalen waar de speelpleinwerking is gehuisvest’ gaat De Clercq verder. ‘Door de snelle reactie werd erger voorkomen. Eerder hadden we ook last van andere baldadigheden. Zo werd heel wat gebroken glas in de zandbak teruggevonden. In samenspraak met de leden van de Jeugdraad willen we deze sluiting nu ongedaan maken. Meteen reden genoeg voor oppositiepartij Samen om de heropening op de gemeenteraadsagenda te plaatsen. ‘Dat het terrein vervroegd opengaat is positief, maar er is niks veranderd aan de situatie’ stelden de oppositieleden. ‘Waarom worden er geen concrete maatregelen getroffen om het vandalisme tegen te gaan?’. Schepen van Jeugdzaken De Clercq reageerde. ‘Er werd een brief verstuurd aan de politiediensten met de vraag een extra oogje in het zeil te houden. We rekenen ook voor een stuk op wat sociale controle van uit de buurt. Af en toe lopen we er zelf ook wel eens langs. We hebben een signaal willen geven. Hopelijk is het ook aangekomen.’ (LK)