Chiro-jeugd Vlaanderen bestaat dit jaar exact 75 jaar. Reden genoeg voor de Sentse afdeling om er nog eens stevig in te vliegen.
'Ter gelegenheid van dit feest hebben een aantal oud-Chiroleiders van Sint-Laureins het initiatief genomen om de ex-Chiroleiders en dito proosten van de eens zo bloeiende jeugdvereniging van Sint-Laureins terug bij mekaar te brengen' vertelt medeorganisator Patrick Coene.

'Deze samenkomst, die bol zal staan van nostalgie, vond vorige week zaterdag plaats. Zowat 20 Chiroleiders waren op de afspraak. Hiermee hadden we iedereen aan boord vanaf de stichting tot en met het leidersteam van de jaren zeventig. Hoe doet echt deugd dat iedereen is ingegaan op de uitnodiging.' Uiteraard kwamen heel wat herinneringen uit de oude doos naar boven.
'In de namiddag trekken we met een huifkarren, onder de kundige leiding van Georges Campe - zelf oud-leider - door de Sentse polders' gaat Coene verder. 'Een aantal stopplaatsen zullen meer dan één Chiroherinnering oproepen'.
De eenmalige reünie - een droom die werkelijkheid wordt voor oud-groepsleider Robert Valcke - werd afgerond met een etentje, waarop ook de partners waren uitgenodigd. 'Wat de oud-leiders daar zullen te zien kregen aan filmpjes en dia's uit de goede oude tijd mondde zoals verwacht uit in een zangstonde waarin de oude Chirohits de revue zullen passeerden' besluit Coene. (LK)