Zondag jongstleden stelde licentiaat geschiedenis Jozef Maenhout zijn gedenkboek Helden voor. Het boek is een mooi eerbetoon aan zij die 75 en 70 jaar geleden tijdens WO II in Bentille en Sint-Jan-in-Eremo het leven lieten. ‘Dit is geen boek zoals er veel bestaan over de oorlog’, vertelt schepen van Cultuur, Robert Soberon (N-VA). ‘Nee, dit boek vertelt ons hoe het de gewone man tijdens WO II verging. Het geeft ons een waarheidsgetrouw beeld van de gruwelijke verschrikking van oorlog. De auteur laat ons inzien dat de gewone man steeds opnieuw het slachtoffer wordt van de eerzucht en oorlogszucht van sommige bewindvoerders’, aldus schepen Robert Soberon. Heel wat mensen uit Bentille en Sint-Jan-in-Eremo zakten zondagnamiddag af naar de kerk van Sint-Jan waar het boek van Jozef Maenhout werd voorgesteld met een academische zitting.

Ook de nieuwe NSB-Vlag St.-Jan – Bentille werd er officieel voorgesteld. Nadien werd er nagepraat op een gezellige receptie in de Livinuszaal, aangeboden door het gemeentebestuur en het kermiscomité. Het herdenkingsboek Helden is een uitgave van Taptoe en wordt verkocht tegen 25 euro, de opbrengst gaat integraal naar het bouwfonds van basisschool “De Springplank” in Bentille. (Michel Wijne)