• Sint-Laureins
02/01/2012

Nu alle gronden voor de aanleg van een KMO-zone en recreatiegebied verworven zijn, kan Veneco voluit van start gaan met de ontwikkeling van het gebied aan de Goochelaar in Sint-Laureins. Het lokaal bedrijventerrein, de plaatselijke jeugdbeweging en voetbalclub Goalgetters Sint-Laureins moeten er hun onderkomen vinden. Mogelijks kan de eerste aftrap er gegeven worden bij de start van de voetbalcompetitie 2013-2014.

Niet zonder trots stelde het Sentse gemeentebestuur de plannen voor. ‘Het heeft even op zich laten wachten’ realiseert het bestuur zich, ‘maar sinds kort zijn alle gronden verworven om onze KMO-zone uit te bouwen. Een tiental bedrijven vertoonde reeds interesse. Partner Veneco kon alle gronden zonder gedwongen onteigeningen verwerven. Nu gaan zij de zaak verder ontwikkelen. Dat houdt in dat ze niet enkel voor de aanleg van het gebied van 10 hectare instaan. Ze nemen ook de verkoop van de terreinen op zich en zorgen voor het management ervan’. Terwijl Veneco aan de verwerving van de gronden werkte, bleef het Sentse schepencollege niet stil zitten en werkte onder andere aan de wegenis, de ontsluiting van het gebied en de toegangswegen erheen. ‘Vooral het bereikbaar maken van de KMO-zone werd onderzocht’ zegt burgemeester Annick Willems (CD&V).  ‘De verkeersstroom zal afgeleid worden via de Eerstestraat en de Caatsweg en ontwijkt zo de Sentse dorpskern. Uiteraard zullen de kruispunten aan Leemweg-Eerstestraat en Caatsweg-Kruiskensstraat moeten heringericht worden. Op het terrein zelf voorzien we eenrichtingsverkeer.  Op de site komt eveneens een parking in de buurt van de nieuw aan te leggen voetbalaccommodatie. Tevens werd gedacht aan de fietsers die een afzonderlijk en vrijliggend fietspad krijgen de zone. Rondom komt een ruime en groene buffer die zowel de bedrijven als de recreatieterreinen visueel en geluidsmatig afschermt van de bestaande bewoning.’ Door de ontwikkeling van de bestaande plannen komt ook voetbalploeg FC Goalgetters Sint-Laureins een stap dichter bij een nieuwe locatie. ‘Klopt’ gaat sportschepen Franky Cornelis (CD&V) verder. ‘Net als bij de vernieuwing van de accommodatie in Watervliet enkele maanden geleden, zullen we ook met de Goalgetters in nauw overleg treden over de invulling van hun ideeën omtrent de verhuis.’ Samen met de voetbalploeg zal ook de Sentse Jeugdwerking die onder de bevoegdheid valt van schepen Els De Clercq (CD&V) mee verhuizen. ‘Net als bij het voetbal zullen ook zij de nodige inspraak hebben’ besluit de schepen. Indien alles vlot verloopt hoopt Cornelis dat het voetbal bij de start van de competitie 2013 een nieuw onderkomen heeft. (LK)