Meerderheid tegen oppositie. De verhouding waarmee, na hevig protest van zowel buurt als CD&V, de gedeeltelijke verkaveling van het speelplein in Watervliet werd goedgekeurd. Of het hele verhaal hiermee reeds geschreven is, valt af te wachten. 

Het werd afgelopen donderdag een behoorlijk geladen gemeenteraad in Sint-Laureins. Meer dan een uur lang werden argumenten pro en contra rond de gedeeltelijke verkaveling van een stuk speelplein in Watervliet op tafel gegooid. 
Waar draait het allemaal om ? De zetelende meerderheid rond burgmeester Franki Van de Moere (Samen) en schepen van ruimtelijke ordening Johan Francque (N-VA) brachten het plan op de raad om een deel van het speelplein in Watervliet te verkavelen. Volgens het voorliggende plan komen er op het bestaande plein in de Kloosterstraat,  palend aan de Burgemeester Van de Keerestraat een tiental huizen en zeven parkeerplaatsen. De buurtbewoners zien de komst van deze woningen niet zitten en organiseerden onder impuls van en samen met oppositiepartij CD&V een protestactie aan de vooravond van de raad. Zelfs tijdens de gemeenteraad kwamen een 42-tal boze buurtbewoners, waaronder een heel deel KAJ-leden die hun onderkomen vinden op het pleintje, naar de gemeenteraad. Ze kregen er in eerste instantie heel wat technische uitleg te horen waarbij termen als ruimtelijke uitvoeringsplannen, woonuitbreidingsgebieden en gewestplannen  niet uit de lucht waren. CD&V-boegbeeld Bart Van de Keere trok fel van leer tegen de opvattingen van de meerderheid. 
“Het in ongezien en ongehoord dat een deel van de Watervlietse groene long, in het centrum van het dorp waar kinderen, buren en oudere graag vertoeven, gehalveerd wordt ten koste van wat centen”, was de man van oordeel. “Wonen kan je overal. Waarom moet een fijn plekje opgeofferd worden? De bouw van enkele appartementen kan vandaag de dag evengoed voor woningen zorgen op een veel kleinere oppervlakte.  Wij vragen jullie met aandrang het plein in de schaduw van het klooster niet te verkavelen.” 

Nieuw onderkomen

Burgemeester Van de Moere reageerde op de voorzetten van de oppositie. “Watervliet heeft nog slechts één woonuitbreidingsgebied” stelde de man. “Ik wil niet met modder gooien, maar dit is een erfenis uit het verleden. Samen met het aantal nog bestaande bouwloten, krijgt Watervliet nu hooguit 20 bouwloten voor de toekomst. Als we onze gemeente leefbaar willen houden, dan kan dit een hulp zijn. In de plannen wordt de jeugd, hier vandaag ruimschoot aanwezig, niet vergeten. Zij krijgen een mooi nieuw onderkomen op de site die in de toekomst als recreatiezone door het leven zal gaan.”
In een hoofdelijke stemming, die volgens oppositiepartij CD&V niet volgens de regels van de kunst verliep, zo bleek achteraf, werd duidelijk dat het verkavelingsplan meerderheid tegen oppositie aangenomen werd. (LK)

 

Gemeenteraadslid Bart Van de Keere (uiterst links op de foto), bleef het standpunt van de protesterenden tot op het laatste ogenblik verdedigen. (Foto ©Emiel Tack)