Eeklo - Drie jaar geleden wilde een projectontwikkelaar een winkelcentrum oprichten in de IJzerstraat, maar dat was duidelijk zonder de buurtbewoners gerekend. Die protesteerden heftig en startten een petitie. Die petitie blijkt succesvol. Het bestaande pleintje, dat aanvankelijk zou moeten wijken voor een parkeerterrein, blijkt nu toch te zijn gered.

Het speelplein wordt druk bezocht en wordt er veel op gespeeld. Vooral voetbal is er de hoofdschotel van de activiteiten. Veel heeft het echter niet gescheeld of het speelpleintje was ten dode opgeschreven en zou er nu een gigantische parking en een loskade liggen. Het is moeilijk te bepalen als het al dan niet aan de petitie heeft gelegen dat de parking en de loskade er nu niet liggen. Een feit is echter dat het burenprotest wel zijn vruchten heeft afgeworpen.
In ieder geval heeft de stad heel goed meegewerkt en daarvoor is men het stadsbestuur dankbaar voor de aanleg van het speelplein. Maar aan de andere kant is het ook bewezen dat men als gewone burger iets kan bereiken als men eensgezind op de barricaden staat voor een actie. Het speelpleintje is gered maar ook de rust en de stilte zijn hier bewaard gebleven wat bij de komst van een winkelcomplex en een parking voor meer dan 170 wagens zou dit wel heel anders geweest zijn. (FPS)