De gemeente Kaprijke wil lagere schoolkinderen begeleiden bij de juiste sportkeuze. Door het organiseren van het eerste Sportkompas vervullen ze een pioniersrol in het Meetjesland.

“SportKompas heeft als doel kinderen van 8 tot 10 jaar te helpen bij de keuze van de juiste sport” zegt schepen van Sport Yves De Baets (Het Kartel).
“We willen ook de kinderen aanzetten meer te sporten en te bewegen. Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van een aantal beweegoefeningen, kan elk kind leren welke sport het best bij hem of haar past. Ook de lokale en regionale sportverenigingen plukken hier vruchten.” De organisatie van Sportkompas verliep in samenwerking met beide basisscholen van Kaprijke en Lembeke en de sportafdeling de Tandem in Eeklo die instond voor het afnemen van de beweegtestjes.

(LK)