Het artikel over de orthoboot van dokter Peter Roosen in Taptoe van vorige week heeft ophef gemaakt. Niet in het minst bij het geneesherencorps, althans zo beweert de Artsenkrant van diezelfde week. Wij hebben redenen om daaraan te twijfelen. De Artsenkrant, gratis verspreid onder huisartsen en specialisten - een soort Taptoe voor deze hogere doelgroep dus - laat uitschijnen dat de orthoboot voor een zogenaamd “jalousie du métier” (job-afgunst) zou zorgen onder de collega’s van Peter Roosen.

“De vraag is of de overdadige media-exposure de arts-schipper niet zuur gaat opbreken?”, vraagt deze krant zich af.

En ook: “uit de reacties die op onze redactie binnenlopen valt af te leiden dat de ruime media-aandacht een aantal lokale artsen een doorn in het oog is…”

Taptoe stelt zich vragen omtrent de objectiviteit van dit artsenmedium.

Eerst en vooral kunnen er toch moeilijk reacties op de redactie binnenkomen nog vóór het artikel is verschenen?

Anderzijds blijkt de Artsenkrant de boot als onderwerp wel ‘sexy’ genoeg te vinden om het op hun frontpagina aan te kondigen en binnenin over een ganse bladzijde uit te smeren, inclusief drie grote foto’s, waarmee ze hun eigen bedenkingen  rond de overdreven media-aandacht zélf hebben uitvergroot, dan nog onder hun eigen doelgroep nota bene.

Ook de deontologische journalistieke code om niet eenzijdig één klok aan het woord te laten, maar ook de protagonist zelf minstens tegenwerk te laten bieden, is hier ver te zoeken.

Met het feit dat dokter Peter Roosen door Taptoe ludiek (ge kent ons) als de ”George Clooney van het Meetjesland” wordt opgevoerd, wordt op wat hoongelach onthaald. Maar in het artikel wordt hij anderzijds door de hoofdredacteur zelf wel minstens als “fotogenieke collega” omschreven…

Peter Roosen blijft onder de ganse commotie rond zijn boot erg bedaard en rustig.

“Taptoe schreef reeds begin 2004 over mijn plannen met deze boot. Ik kreeg toen al van mijn collega’s leuke reacties. De toenmalige (Eeklose) voorzitter van de Orde der Geneesheren verzekerde mij destijds  dat deze organisatie - op mijn expliciete vraag - geen graten zag “als mijn boot tenminste op 1 ankerplaats zou blijven liggen en geen varend kabinet zou worden”.

Dat één enkele dokter in de Artsenkrant beweert dat het de achterliggende bedoeling van Dr. Roosen zou zijn om “patiënten rechtstreeks naar zijn boot te lokken zonder verwijzing van de huisarts” ligt anderzijds zeer gevoelig en stéékt blijkbaar een beetje.

“In de Artsenkrant staat toch letterlijk dat ik geen nieuwe patiënten op mijn boot zal ontvangen? Ik werk ook maar één halve dag per week op mijn schip en heb nu al een afsprakenlijst voor 6 weken vér. Publiciteit heb ik heus niet nodig. Alle afspraken blijven ook steevast verlopen via het ziekenhuis waar de diagnose en de behandelingen gebeuren. En ik blijf enkel op verwijzing van de patiënt via diens huisarts werken”, sust Peter Roosen.

Eén grote overdreven en nutteloze storm (!) in een glas water, lijkt het dus, met Taptoe opnieuw in een glansrol (dank u Artsenkrant).

En niemand die ons intussen  het verschil kan uitleggen tussen een kabinet bij de dokter thuis of op zijn boot… Of waarom een plastisch chirurg wél met een wellneskliniek op VTM mag komen, en 5 bekende hartchirurgen in een reeks op Vitaya, maar een minzame en ‘good-looking’ orthopedisch chirurg uit Eeklo zijn jongensdroom niet fier mag uitleggen aan zijn eigen dorpsgenoten…?

Piet De Baets