• Kaprijke
18/09/2022

Toen Emmanuel Buysse uit Bassevelde onlangs met de fiets vanuit de Vaarstraat in Lembeke het kruispunt met de expresweg E34/N49 in Kaprijke wilde oversteken hoorde hij plots een wagen toeteren. Wat deed hij fout?
“Ik negeerde inderdaad de omgekeerde driehoeken (haaientanden, red.) op het fietspad” geeft de man ruiterlijk toe. “Ik was dus in overtreding. Toch reed de autobestuurder ook haaientanden voorbij die op de weg stonden. “De signalisatie is er erg verwarrend moet ik zeggen.”
Taptoe ging op onderzoek uit en zocht uit waarom Buysse eigenlijk wel gelijk heeft (en kreeg).
Toen onze man dus de afslagstrook vanuit Antwerpen richting Kaprijke-dorp. Allemaal een beetje verwarrend moet ik zeggen. “
Voorrang.
Taptoe ging ter plaatse en vond heel wat haaientanden die her in der op de weg en het fietspad geschilderd waren en legde haar oor te luisteren bij wegbeheerder Wegen en Verkeer (AWV) én bij de politie van de politiezone Meetjesland Centrum.
“Na een opdracht om de markeringen op kruispunten aan te passen is deze situatie ontstaan” zegt wegentoezichter Pedro Loncke van AWV. Vroeger was er ter hoogte van de afslagstrook een fietspadmarkering waardoor de fietser voorrang had. Door de nieuwe signalisatie is hier geen voorrang meer voor de fietser, wel voor de voetgangers. De afslagstrook wordt niet meer door verkeerslichten geregeld. Hierdoor dienen bij deze afslagstrook dan ook de verkeersborden en markeringen gevolgd te worden. De heer Buysse had dus de wagen voorrang moeten verlenen”.
Signalisatie aanpassen
Maar Loncke begrijpt ook dat Buysse in de fout ging. “Anderzijds is het inderdaad verwarrend dat de automobilist enerzijds voorrang zou moeten verlenen aan de voetgangers en niet aan de aanliggende overstekende fietsers” reageert de man. “We hadden in het verleden reeds overleg met de politie over deze toestand. Op het bewuste punt zal de markering aangepast worden. De haaientanden en het verkeersbord voor de fietsers zullen verdwijnen waardoor fietsers, net als de voetgangers, er voorrang zullen krijgen op de automobilisten.” Gelijkaardige geluiden horen we bij de politie van de politiezone Meetjesland Centrum. “De wijkinspecteur van Kaprijke had ons al in kennis gesteld van deze verwarrende situatie, waarop we dit aan AWV hebben gemeld” zegt commissaris Marino Lonqueville. “In het verleden was er inderdaad een fietspadmarkering over de bypass, waardoor de overstekende fietsers - net zoals de overstekende voetgangers op het zebrapad- voorrang hadden op het verkeer op de bypass. Bij een volgende markeringsbeurt zal deze situatie recht getrokken worden door opnieuw een fietspadmarkering aan te brengen en de haaientanden te verwijderen.
(LK)

Emmanuel Buysse ontdekte een verwarrende situatie aan de oversteekplaats in Kaprijke. (Foto: Emiel Tack)