• Eeklo
08/05/2022

De vijftigste editie van de 1 mei avondmarkt werd op vraag van het schepencollege geopend door uitgever-ondernemer Piet De Baets. Piet was samen met Tamboer en (wijlen) zijn moeder Julia De Baets-Dellaert - destijds schepen van markten en feestelijkheden - de stichter van deze avondmarkt.
Vlak voor hij het lint doorknipte, werd hij op het stadhuis gehuldigd met de “Stadsmedaille van verdienste”.
“Dit had ik helemaal niet verwacht”, reageerde De Baets verrast.
Vedetten
“In die tijd staken schepen Julia De Baets-Dellaert en Willem Bauwens (Tamboer) de koppen bij elkaar”, aldus schepen van Lokale Economie Hilde Lampaert in haar toespraak. Ze werkten een evenement uit, waar zowel marktkramers als middenstand een graantje van konden meepikken. Piet De Baets, werd belast met de promotiecampagne en haalde doorheen de jaren tal van vedetten naar Eeklo. Zowel Miss België, Eddy Wally, Ann Christy, Walter Capiau als filmdiva Willeke van Ammelrooy openden ooit de Eeklose Tamboermarkt. Dit jaar zijn wijlen Willem Tamboer, zonen Guido en Rudi Bauwens, wijlen schepen Julia De Baets en en Piet De Baets de echte vedetten van de avondmarkt”, besloot schepen Hilde Lampaert haar toespraak.
Taptoe, een uniek fenomeen
Verrassing alom toen op het einde van het officiële gedeelte de burgemeester het woord nam en Piet De Baets de ‘Medaille van Stadsverdienste’ toekende.
“De heer De Baets startte zijn carrière als freelance journalist en schreef voor verschillende kranten en tijdschriften”, aldus burgemeester Luc Vandevelde. “In 1972 richtte hij Taptoe op, een streekblad dat uitgroeide tot een uniek fenomeen in het Meetjesland. Al die jaren bleef hij als uitgever en hoofdredacteur waken over de invulling van zijn concept. Daarnaast had hij met radio Tris ook een eigen lokale radiozender. In 1978 startte hij met ‘Het Eeklose Adresboek’, dat later omgevormd werd tot De Klapper. Verder is de heer De Baets uitgever van talrijke boeken, heeft hij een eigen ontwerpbureau, een distributiefirma en is hij actief in de immobiliënsector. Het is voor ons als stadsbestuur dan ook een eer dat we hem voor zijn mooie carrière en het feit dat hij Eeklo op de kaart plaatste de “Medaille van de Stad Eeklo” toe kunnen kennen”, besloot de burgemeester zijn toespraak.
Ook mevrouw De Baets werd met een flinke bloemenruiker in de hulde van haar echtgenoot betrokken.
Schepen Windey schetste minutenlang de succesvolle carrière en persoonlijkheid van Piet De Baets, die hij als vriend en studiegenoot al die tijd van nabij heeft gekend en meegemaakt.
(Michel Wijne)

FOTO: Burgemeester Luc Vandevelde overhandigde de uitgever-ondernemer een ingekaderde oorkonde en de Eeklose ‘Medaille van Stadsverdienste’. (foto: © MW)