• Lembeke

Het tennischalet op het Lembeekse sportcentrum wordt in de toekomst, voor occasioneel gebruik, ter beschikking gesteld  van gemeentelijke verenigingen. Dat besliste de Kaprijkse gemeenteraad in een van haar jongste bijeenkomsten. 
“De chalet was tot voor kort niet meer in gebruik” zegt uittredend Sportschepen Kathy Blondeel. “Om het gebruik van het chalet in goede banen te leiden, heeft het bestuur twee nieuwe reglementen goedgekeurd. De erkende sport-, jeugd- en sociaal-culturele verenigingen die een werkingssubsidie ontvangen van de gemeente, kunnen gebruik maken van de infrastructuur. De gemeente heeft voor hen ook een tariefreglement uitgeschreven. Verenigingen betalen 12,50 euro per begonnen blok van zes uur. In het inwendig ordereglement staan dan weer richtlijnen inzake toegangsuren, verbod op onderverhuur, plichten van de gebruiker omtrent orde en netheid, schoonmaak, drankafname, enz. (LK)