Op 14 februari 2012 maakte De Lijn zijn besparingsplan bekend. Het werd meteen duidelijk dat er ook in de busritten naar en van Eeklo zou gesnoeid worden. Hoewel het stadsbestuur maar tien dagen tijd kreeg om zijn bemerkingen over het plan mee te delen, blijkt nu dat er toch in bepaalde mate rekening werd gehouden met de verzuchtingen.

Volgens schepen Dirk Van de Velde (CD&V) wordt er nog verder onderhandeld met De Lijn door Resoc dat als gesprekspartner optreedt voor de regio. ‘Dit overleg over de algemene regeling zal gebeuren in samenspraak met de mobiliteitsambtenaren’, zegt Van de Velde. ‘We waren aanvankelijk ook niet opgezet met het feit dat De Lijn ons amper tien dagen tijd gaf om te reageren. We hebben dat ongenoegen ook kenbaar gemaakt. Aangezien Eeklo een grote scholengemeenschap heeft en in het kader van de participatie vonden we het uiteraard noodzakelijk om de scholen te consulteren over deze dienstwijzigingen. Het Provinciaal Technisch Instituut had ons er zo bijvoorbeeld op gewezen dat op de lijn 69 uit Waarschoot de bus van 7u45 was geschrapt en dat er daarom gevreesd werd dat de volgende bus overvol zou zitten. Aan de hand van metingen van passagiersaantallen heeft De Lijn dit weerlegd en gaat ze dus niet in op de vraag om de schrapping van deze vroege bus te herroepen. Op lijn 63 van het PTI naar Sint-Jan –in-Eremo wordt het vertrekuur aan de school in de namiddag wel gewijzigd en op een later uur gezet omdat dit gemakkelijker aansluit bij de einduren van de lessen.’ De wijzigingen in de dienstregelingen bij De Lijn worden vanaf 1 april 2012 doorgevoerd voor de belbussen, deze in de normale dienstregeling gaan pas in op 17 mei 2012. (Ives Boone).