• Kaprijke / Bassevelde
16/01/2022

Ondanks het recente protest tegen de aanvang van de werken aan het ontbrekende stuk fietssnelweg over de voormalige spoorwegbedding tussen Kaprijke en Bassevelde, zijn de werken, precies volgens plan, toch van start gegaan.
Heel wat fietsers wrijven zich nu al in de handen. Wanneer het weer beter wordt, kan men komende zomer rustig fietsen tussen het station van Eeklo en Zelzate. Enkel de gevaarlijke oversteekplaats van de expresweg Antwerpen-Kust in Kaprijke baart de zwakke weggebruiker dan nog zorgen op dit traject. Een zorg die volgens de Kaprijkse politiek over afzienbare tijd geheel tot het verleden zal gaan behoren. Volgens Kaprijkse politici verlopen de gesprekken rond de grondinnames constructief zodat ook de ondertunneling van de E34 zal kunnen gerealiseerd worden. Daarom dat de aanleg van de missing link tussen de Wauterstraat in Kaprijke en het dorp in Bassevelde nu van prioritair belang is.
Voorgeschiedenis
Een stuk fietspad van 2,6 kilometer dat niet zonder voorgeschiedenis is. Buurtbewoners betwisten het eigendomsrecht van de bedding en spanden enige tijd terug een Uiterst Dringende Noodzakelijkheids-procedure aan om de werken, die nu van start zijn gegaan, tegen te houden. De rechter verwierp het protest waardoor de uitvoerbaar verklaarde vergunning overeind bleef. Toch is hiermee de strijd nog niet helemaal gestreden gezien een uitspraak ten gronde over enkele maanden nog verwacht wordt. Desondanks besliste de provincie om de werken van start te laten gaan. Het traject valt bij de buurt niet in goede aarde omdat het tracé bij één van hen dwars door een landbouwbedrijf loopt. Een van de hangars zou na de aanleg van het fietspad los van de hoeve komen te staan. Het project heeft een kostprijs van ruim 904.000 euro en een uitvoeringstermijn van 130 dagen.
Hogevorstwegel
Tijdens de werken wordt de Hogevorstwegel in Bassevelde afgesloten. Voor landbouwvoertuigen wordt er een uitzondering gemaakt in het gedeelte van de Hogevorstwegel tussen Hogevorst en de aan te leggen fietssnelweg. Er is een omleiding voorzien via Kaprijkestraat, Dorp en Hogevorst in beide rijrichtingen.
(LK)