• Lembeke

Het gemeentebestuur van Kaprijke beloofde al eerder werk te maken van de heropwaardering van een aantal trage wegen op haar grondgebied.

Om haar beloftes kracht bij te zetten werd nu een aannemer aangesteld voor de heraanleg van de buurtweg in de Lembeekse bossen tussen de Antwerpse Heirweg en de Burggravenstroom. “De bestaande trage weg zal gerenoveerd worden in halfverharding over een breedte van drie meter” blikt schepen van Openbare Werken Hendrik Van de Veere (Het Kartel )vooruit. “De werken zullen bestaan uit het freezen en gelijk maken van de bestaande werverharding. Verder voorzien we het aanbrengen van een fundering met betonpuin. De weg wordt afgewerkt met een porfiersteenslag.” Met de ingreep wil Kaprijke de toegankelijkheid en het rijcomfort op de trage weg aanzienlijk verbeteren.

(LK)