Op een hoorzitting in het Vlaams Parlement heeft Joachim Coens, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de Brugse haven, bekend gemaakt dat wat hem betreft de verbreding van het Schipdonkkanaal een optie is op lange termijn.

In het Vlaams Parlement werd  de discussie over de uitbreiding van de haven van Zeebrugge en de verbreding van het Schipdonkkanaal opnieuw geopend. Alle studies die de afgelopen maanden en jaren werden gevoerd, werden opnieuw besproken. Joachim Coens sprak namens de haven van Zeebrugge en hij toonde zich voorstander van een uitbreiding van de haven op korte termijn. ‘Voor hem moeten onder meer de bestaande kanalen –maar nog niet het Schipdonkkanaal- geoptimaliseerd worden’, zegt Bart Bonroy, die als voorzitter van de Zomergemse Groen-afdeling de zitting bijwoonde.’Hij blijft wel voorstander van een verbreding van het Schipdonkkanaal met betrekking tot het project Seine-Schelde-West, maar dat ziet hij als een laatste stap. Toch wil hij die piste blijven open houden, maar op lange termijn.’ Ongetwijfeld slecht nieuws voor mensen die in de reservatiestrook wonen, die al langer vragen nu voor eens en altijd de knoop door te hakken. De knagende onzekerheid hoelang ze er nog mogen wonen, weegt volgens hen erg zwaar.

Boerenbond

Aan het woord kwamen naast Coens ook nog het Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité (RESOC) van Brugge. In tegenstelling tot Coens zijn zij wel een voorstander van de onmiddellijke realisatie van de verbreding van het Schipdonkkanaal. ‘Opmerkelijk is wel dat zij zeggen een positief advies te hebben gekregen van de Boerenbond van Brugge, terwijl eigenlijk het nationale standpunt tegen het project is gekant’, merkt Bonroy op. ‘De Brugse boerenbond eist wel garanties dat de verzilting van de gronden geen probleem mag worden.’ Een laatste studie wees uit dat dit niet het geval zal zijn. Dat zal op 3 mei ongetwijfeld worden tegengesproken door de actiegroep Het Groot Gedelf die dan aan het woord mag komen. Waterdeskundige Paul Van Steenlandt liet eerder al verstaan dat er onvoldoende water zal zijn om het project te realiseren en de verzilting tegen te gaan. (OW)