Vorige vrijdag heeft de Politiezone Meetjesland Centrum samen met de sociale inspectiediensten RSZ en RVA controles uitgevoerd op lichte vrachtwagens die hoofdzakelijk dienst doen als koeriers. Aan de actie namen 11 agenten deel en 5 sociaal inspecteurs. Afgeleid naar de weegbrug langs de Ringlaan te Eeklo werden bestuurders en passagiers onderworpen aan een grondige controle. In totaal werden 56 voertuigen en 61 personen gecontroleerd. Drie bestuurders bevonden zich in de alarmfase bij een ademtest, met 3 uur onmiddellijk rijverbod en een latere boete als gevolg. Eén persoon bleek te sturen onder invloed van drugs en 1 persoon bleek geseind te staan om een aantal rijverboden voor eerdere veroordelingen. Door de sociaal inspecteurs werden drie personen op heterdaad betrapt op “zwartwerk” en bleken 2 voertuigen niet te beschikken over een vervoervergunning. Daarnaast stelden ze nog heel wat andere inbreuken op de sociale wetgeving vast. Ook werden een aantal pv’s uitgeschreven wegens het overtreden van de mondmaskerplicht van passagiers en/of bestuurder. Met dit krachtig signaal wil de politiezone aan de bevolking met prioriteit duidelijk maken dat ze inspelen op het veranderlijk karakter van de maatschappij. (PDB)