• Maldegem

Op 18 maart moesten alle tuincentra in het land sluiten wegens de Corona-crisis. Enkel de winkels, die hoofdzakelijk dierenvoeding verkochten, mochten open blijven. De uitbater van twee vestigingen van Intratuin in het Meetjesland (en een derde in Zwevegem), voelde zich benadeeld door deze maatregel en wou er zich niet bij neerleggen. Door de sluiting had hij immers al meer dan voor 200.000 € aan vervallen planten en bloemen moeten vernietigen. Hij verkoopt ook al lang vóór de maatregelen rond Covid 19 zowel planten, bloemen als dierenvoeding. Als een vorm van gewilde provocatie kondigde hij zélf een heropening in Lovendegem officieel aan, maar werd al een half uur later door de plaatselijke politie terug gesloten. Hij had dat natuurlijk verwacht. Als symbolisch protest hing hij zwarte vlaggen aan zijn vestiging.
Een proces verbaal werd opgemaakt. Maar kort nadien ontstond verwarring toen het Gentse parket de aangevoerde argumenten van de uitbater en de rechtsgeldigheid van de sluiting van zijn zaak in twijfel trok… Een boete van 750 € werd voorlopig opgeschort.

Zwevegem als test-case
De wet zegt dat enkel een tuincentrum, dat hoofdzakelijk dierenvoeding verkoopt, tijdens de Corona-crisis open mag blijven en ook bloemen en planten mag verkopen. De facto mochten daardoor enkel Aveve-winkels, verbonden aan de Boerenbond, nog open blijven en klanten ontvangen. Die regeringsbeslissing deed in de beroepsbranche al onmiddellijk wenkbrauwen fronsen omwille van de duidelijke bevoordeling van één specifieke winkelketen. Sommigen zagen er de hand in van Piet Vanthemsche, oud- voorzitter van de Boerenbond. Vanthemsche leidt de “Economic Risk Management Group”, een werkgroep die de federale regering adviseert over te treffen maatregelen rond de Corona epidemie. De vestiging van Intratuin in Zwevegem bleef echter niet bij de pakken zitten en enkel de afdelingen met dierenvoeding en bloemen en planten werden toegankelijk gemaakt. De andere producten werden met linten afgezet zodat klanten er niet bij konden. Bij Intratuin wijzen ze er trouwens op dat hun winkeloppervlakte veel groter, en dus vanuit standpunt van besmetting veel veiliger is dan de winkels van Aveve. Bovendien beschikken ze over een grotere dierenafdeling argumenteren ze. Een eerste poging om het filiaal in Zwevegem open te doen op 29 maart mislukte want de politie liet de winkel terug sluiten. Op 3 april volgde een tweede poging,  maar opnieuw beval de politie de sluiting. De dag erna besloten de Zwevegemse burgemeester en politie na overleg dat Intratuin Zwevegem vanaf 5 april tóch open mocht… .

Zwarte vlaggen in Lovendegem
Gestimuleerd door het voorbeeld van Zwevegem werd ondertussen ook het filiaal in Lovendegem aangepast en in gereedheid gebracht zodat de voorzorgsmaatregelen nageleefd konden worden. De zaakvoerder van Intratuin Lovendegem bracht de lokale overheid en politie zélf op de hoogte dat hij terug open zou gaan op dinsdag 7 april (vorige week). De politie greep, mede op bevel van de Lievegemse burgemeester echter onmiddellijk in en maakte een proces-verbaal op met een boete van 750 euro tot gevolg. Intratuin Lovendegem ging even later gedwongen dicht, niet zonder hevig protest van de zaakvoerder die meldde dat hij zich daar niet zou bij neerleggen… Hij contacteerde alvast zijn huisadvocaat. Ondertussen waren de media al van het incident op de hoogte. Onder meer VTM bracht het nieuws in zijn middagjournaal.
Maar korte tijd later kreeg de uitbater onverwachts steun voor zijn gelijk uit gerechtelijke hoek. Het parket volgde zijn standpunt en besliste hem niet te vervolgen. Toch blijft de winkel in Lovendegem dicht zolang er geen juridische zekerheid is want de politie bracht hem nog niet formeel op de hoogte (bewust vertragingsmaneuver?) van de beslissing van het parket. De uitbater vestigt intussen zijn hoop op een nieuwe samenkomst van de Veiligheidsraad op woensdag 15 april waar misschien besloten wordt om de lockdown  voor de tuincentra op te heffen. Indien niet, overweegt Intratuin verdere juridische stappen. Ondertussen hing de zaakvoerder naar analogie met de witte vlaggen, die momenteel overal wapperen voor de helden uit de zorgcentra, zwarte vlaggen aan het filiaal in Lovendegem. Hij klaagt hiermee aan dat de Corona-crisis door sommige belangengroepen wordt misbruikt voor hun eigen voordelen en anderen dan weer te schaden. 
Enkel Intratuin Zwevegem blijft inmiddels open.

(Ives Boone/Piet De Baets)