De firma JC Decaux is eigenaar van de publicitaire schuilhuisjes die gelegen zijn aan de bushaltes ter hoogte van Delhaize aan de Brugsesteenweg en aan het begin van de Oostveldstraat. Het contract met de firma is echter verstreken en daarom besliste de Eeklose gemeenteraad om deze schuilhuisjes te vervangen door abri 's van De Lijn zelf. 'Er komen ook nog twee nieuwe schuilhuisjes van een ander type in Balgerhoeke', meldde burgemeester Koen Loete (CD&V).

'Vroeger had de stad een contract met de firma JC Decaux. Deze firma was eigenaar van de publicitaire schuilhuisjes aan de Delhaize en bij het begin van de Oostveldstraat, aan de kleine parking van de NMBS', legde Koen Loete aan de gemeenteraadsleden uit. 'Door het verstrijken van het contract met de firma zullen deze schuilhuisjes spoedig verdwijnen. De Lijn zelf zal hier drie schuilhuisjes van het zogenaamde type B leveren: twee aan de Brugsesteenweg aan de Delhaize winkel, dit in beide rijrichtingen en één aan de Oostveldstraat in de rijrichting Zelzate.'

SMALLER
Daar blijft het niet bij. Koen Loete: 'Omdat de gewestweg in Balgerhoeke werd heraangelegd en de bestaande schuilhuisjes niet teruggeplaatst werden, komen er daar nu ook twee nieuwe bij. Ze zullen geplaatst worden ter hoogte van het marktplein in Balgerhoeke en ter hoogte van de kinderopvang aan de voormalige jongensschool, beiden in de rijrichting van Eeklo. Wegens plaatsgebrek op die locatie moeten de schuilhuisjes wel iets smaller zijn en omdat De Lijn zelf niet over dergelijke exemplaren beschikt, moeten we deze laatste twee aankopen op de private markt.' De aankoop van de schuilhuisjes wordt voor 75 percent gesubsidieerd door De Lijn en het Vlaams Gewest. De kostprijs voor Eeklo zal waarschijnlijk 16810 euro bedragen. (Ives BOONE)